Megminden

Ha már film, akkor…

– újabb terápiás lehetőség az utolsóhét-szindrómára 🙂

Ha már film, akkor rövidfilm! Nagyon ajánlom. A rövidsége miatt is: nincs az az izgága gyerek, aki ne ülné végig (akkor is, ha nem éppen őt célozza meg az alkotás). A 45 perces órába is remekül passzintható: maximum huszoniksz perc filmnézés után még bőven marad idő a megbeszélésre is.

Nyolcadikosaimmal – a történelmi tanulmányaikhoz kapcsolódva, még akkor – megnéztük Tóth Barnabás remek, drámai filmjét, a Van egy határ címűt.  Mivel mindössze 19 perces, bőven maradt időnk beszélgetni. Volt miről! Döbbent csendben nézték végig. Az emberi aljasságnak nincs alsó határa… ez a végkicsengés.

Derűsebb hangvételű, de szintén elgondolkoztató rövidfilm ugyanennek a forgatókönyvíró-rendezőnek legújabb alkotása, a Susotázs/Chuchotage . A Magyartanárok Egyesülete még feldolgozási tervet is ajánl hozzá honlapján: https://magyartanarok.wordpress.com/2019/01/12/susotazs-toth-barnabas-kisfilmje-a-magyaroran/

Szintén van idő a 16 perces film után a kérdésekre, válaszokra, vitára. Én fölvetettem még ezt a kérdést: az alkotók vígjátéknak nevezik a Susotázst. Valóban az? Vígjáték vagy dráma? Indokold! Azt is elmesélem nekik, hogy a szinkrontolmács bensőséges vallomása színész improvizáció volt, a forgatókönyvben ennél sokkal kevesebb szerepelt. A forgatáson mindenki meglepődött – végül legszebb része lett a filmnek.

Itt említik az Újratervezés című munkáját is, ezt nem néztem meg a gyerekekkel (nagyon megrázó, és mindig attól tartok, hátha van érintett a családban…).

Legutóbbi élményünk pedig egy adaptáció: egyik irodalomórán elolvastuk Ottlik Géza Uszodai tolvaj című novelláját, megbeszéltük. (Ha jól emlékszem, az OFI kísérleti irodalomkönyvében benne volt; nem tudom, miért vették ki, szeretik a gyerekek.) Nem árultam el nekik, hogy az írás alapján készült egy rövidfilm is, ez a következő óra eseménye volt. Elmondtam, hogy a Horváth Lili által forgatott, hasonló című film hangsúlyozottan csak a novella egyes motívumait használta fel. (Külön élmény volt nekünk, egrieknek felismerni a régi uszodánkat mint forgatási helyszínt! 🙂 ) Izgalmas lehetőség egybevetni a novellát a filmmel.

(Titkos örömem: itt most győzött a betű! Elsöprő többséggel a novellára szavaztak, amikor a tetszésükről érdeklődtem. 🙂 )

S. Hédi 8.-os tanítványomat meg is ihlették Ottlik leíró sorai, „csak úgy” lerajzolta Szomor Pétert:

Szomor Péter.jpg

A filmes eszközök számbavétele mellett (olyan mostoha ez a terület, pedig a gyerekek életében mekkora szerepe van!) erkölcstanórára is kiválóak ezek az alkotások: nagyokat lehet érvelni a döntések kapcsán!

2019. június 5.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Helyettesítgetünk…

Utolsó hét, beindultak az osztálykirándulások – és a helyettesítések. A gyerekek már minden „hasznosat” elutasítanak. Jó lenne udvarra menni, de zuhog az eső. Az előző óra helyettesítő kollégája is filmet nézett az osztállyal meg az azelőtti is…

Van egy játéksorom, ami semmi extrát nem tartalmaz, viszont többszörösen kipróbált, és hálásak a gyerekek, hogy a telefonnyomkodós unatkozás helyett szórakoztató órában lesz részük.

(Hagyományos, frontális, „ketten egy padban”-ülésrend kell hozzá. Eszközök: mindenkinél 2 papírlap – az egyik szabályos írólap legyen  – , íróeszköz.)

 1. Férfinevek – női nevek

Én mondom a férfinevet, írják le a női megfelelőjét. (Azért jobb így, mint azonnal szóban, mert a nagy hangú, azonnal bekiabáló gyerekek nem hagynák gondolkozni a többit.) Némelyiknél nagyokat szoktak csodálkozni!

András – Andrea

Antal – Antónia

Dániel – Daniella

Dénes – Denissza

Emil – Emília

Erik – Erika

Ferenc – Franciska

Frigyes – Friderika

Gábor – Gabriella

György – Georgina, Györgyi

Gyula – Júlia (!)

István – Stefánia, Fanni (!)

János – Janka, Johanna

Károly – Karolina, Karina, Karla

Kornél – Kornélia

Krisztián – Krisztina

Lajos – Lujza

Marcell – Marcellina

Martin, Márton – Márta

Pál – Paula

Patrik – Patrícia

Péter – Petra

Sándor – Alexandra

Simon – Szimonetta

Viktor – Viktória

Vilmos – Vilma stb.

Megemlíthetjük, hogy a népszerű Dalma és Tünde nevet Vörösmarty alkotta.

 1. Ellentétpárok

Itt is én mondom a szót, ők írják le a lehető legpontosabb ellentétét. Igyekszem többféle szófajú és nehézségi fokú szót mondani. Pl.:

előre – hátra

sima – érdes (esetleg göröngyös)

nehéz – könnyű

egyenes – ferde vagy görbe

alacsony – magas

jön – megy

kint – bent de: kinn – benn (helyesírás!)

elalszik – felébred

kijjebb – beljebb (helyesírás!)

széles – keskeny

éles – tompa

lejjebb – feljebb (helyesírás)

kiabál – suttog

őszinte – hazug

szűk – bő vagy tág

éles – tompa

fényes – matt (természetesen itt is, az előzőnél is és minden más esetben elfogadható a fosztóképzős alak: életlen, fénytelen stb.)

elad – megvesz

óriás – törpe

hízik – fogy

apály – dagály

éjjel – nappal

szép – csúnya (és nem ronda! fokozati, nyelvhasználati különbség!)

kér – kap

jóságos – gonosz

vékony – vastag

bőkezű – szűkmarkú

elindul – megáll (vagy megérkezik)

hangos – halk (csendes)

sekély – mély

kevés – sok

siker – kudarc

álmos – éber

alvás – ébrenlét

vidám – szomorú

bevall – letagad

irigy – jószívű

szegény – gazdag

egészséges – beteg (vagy –telen)

sovány – kövér (és nem dagi stb.)

beszél – hallgat

sűrű – ritka (vagy híg)

főtt – nyers

teteje – alja

régi – új

bátor – gyáva

kemény – puha (vagy lágy)

előle – mögüle

folyékony – szilárd stb.

 1. Izgalmas és váratlan fordulat:

Először felszólítjuk őket, hogy székestül fordítsanak egymásnak hátat, csak ezután ismertetjük a feladatot: Írd le tetőtől talpig a padtársad hajszínét, frizuráját, szeme színét, öltözékét, kiegészítőit (hajcsat, ékszerek stb.) Váratlanul éri őket, mivel előzőleg nem figyelhették meg, ezért lesz majd nagy derültség, amikor visszafordulva egyeztetik. (Külön figyelmet érdemel, ahogy a fiúk igyekeznek a frizurának nevet adni… 🙂 )

 1. Ismét fordítsanak hátat székestül.

Közismert játék: az eddig nem használt papírt (írólapot) hajtsák félbe, csak az egyik felét használják. (Az ölükbe tegyenek kemény alátétet a papír alá.) Rajzoljanak nagyon egyszerű ábrát – én az óvodai jeleket szoktam példának hozni –, majd visszafordulás nélkül, a válluk fölött beszélve előbb A játékos utasítja B játékost pontról pontra, a lehető legpontosabban megfogalmazva, hogy mit és hogyan rajzoljon az összehajtott lap másik felére. Pl. rajzolj egy bögrét, az egész oldalt töltse ki, kb. 1-1 cm legyen csak a lap szélén szegélynek. 5 pötty legyen a bögrén úgy elhelyezve, ahogyan a dobókockán szokott lenni. A pöttyöket satírozd be. A bögre füle jobb oldalon van stb. A következő lépésben még mindig visszafordulás nélkül B játékos utasítja A-t. Végül: visszafordulás, egyeztetés.

háttal2..jpg

Jó móka, garantált szórakozás! (És micsoda szókincsfejlesztés! De ezt nem kell az orrukra kötni… 🙂 )

2019. június 1.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Néha képet is – szavakkal körítve!

A kis herceg című film feldolgozása erkölcstan- vagy osztályfőnöki (vagy magyar-) órán

Bár mi, magyartanárok a szavakra, az írott irodalomra esküdtünk fel, bizony a betűnek manapság igencsak birkóznia kell a képpel, az írott szónak a filmmel. És az is igaz, hogy ha film, akkor ne adaptáció legyen, hiszen minden műalkotás eredeti műfajában a legértékesebb. Továbbá az is igaz, hogy Saint-Exupéry regénye nem gyerekeknek való igazán.

Nos, mindezeket megengedve mégis arra vetemedtem (nem is egyszer), hogy Osborne 2015-ös animációs adaptációját megnézzem az ötödikesekkel – és nem bántam meg (ők sem 🙂 ). Csuda jókat tudtunk beszélgetni róla! Ez a lényeg: nem a filmnézés a fontos (több mint 2 tanórányi idő, úgy számítsunk!), hanem a film nyomán születő gondolatok, a beszélgetés.

Ehhez nyújthat segítséget ez a néhány szempont. (Segítségül hívtam egy Harry Potter-es “szakkifejezést”; és sok mindenkinek eszébe juthat a filmről Ende Momója is.) Csoportokban dolgoztak, egymással megbeszélve alkottak véleményt.

https://drive.google.com/file/d/1eqae8fAo0ycGxETgI1lS5ZIz_YecSnIh/view?usp=sharing

Győnyőrű gondolatok születnek, érdemes kipróbálni!

pilótával.jpg

2019. április 26.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Húsvéti vetélkedő

Erről az ünnepről sokkal kevesebb ismeretük van a gyerekeknek, mint a karácsonyról, így a kérdésekkel is óvatosabb vagyok. Mindenesetre hasznosabb és szórakoztatóbb ilyen módon bővíteni a tudásukat, mint bármiféle direkt ismeretterjesztéssel. Karácsonyi vetélkedőmhoz hasonlóan itt sincs semmi különleges eszközigény: papír, íróeszköz, színes ceruza. A (4-5 fős) csapatok sorsolása tetszőlegesen történhet. Fontos azonban itt is, hogy a kérdések ilyen sorrendben kövessék egymást, ellenkező esetben már előzőleg elhangozhat a válasz egy később föltett kérdésre. A csapatok egy-egy számot választanak, ennek alapján kapják a kérdést.

I. VILLÁMKÉRDÉSEK

 1. Mit ünnepel a kereszténység húsvétkor? (Krisztus feltámadását)
 2. Milyen kezdőbetűvel írjuk a húsvét szót? (kisbetűvel)
 3. Hány pirosbetűs nap a naptárban a húsvét? (2: vasárnap és hétfő)
 4. Állandó vagy mozgóünnep a húsvét? (mozgóünnep)
 5. Melyik hetet nevezik nagyhétnek? (a húsvétot megelőző hetet)

 

II. 2 perc felkészülés után (ezalatt le is kell írni) minden csapat mondjon el egy hagyományos locsolkodóverset! (Fontos a hagyományos jelleget hangsúlyozni, mert sok obszcén ill. aktuálpolitikai tartalmú versike is szerepel diákjaink repertoárjában…)

 

III. IGAZ – HAMIS 1. kör

 1. A húsvét időpontját a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni első vasárnapban határozzák meg minden évben. (igaz)
 2. Nagypénteken elhallgatnak a harangok. (hamis: nagycsütörtökön hallgatnak el)
 3. Nagypéntek Krisztus halálának emléknapja. (igaz)
 4. A legszigorúbb böjtöt nagypénteken tartják. (igaz)
 5. Nagyszombat az utolsó vacsora emléknapja. (hamis: nagycsütörtök az)

 

IV. Nevezd meg (írd is le) idegen nyelveken a húsvét szót! (1-1 pontért – hibátlan helyesírással 2-ért – legalább a tanult idegen nyelveken meg kell nevezni.)

 

V. RAJZOS FELADAT

Rajzolj kifejezetten húsvéti jelképeket, amik pl. húsvéti képeslapokon szerepelhetnek! (Nem a szépség a lényeg, de elfogadható, felismerhető jelképek legyenek, pl.: nyuszi, bárány, kiscsibe, piros tojás, hímes tojás, barka; vallásos jelenetek: feltámadás – de ilyet nem szoktak, nehéz rajzolni.)

 

VI. IGAZ – HAMIS 2. kör

 1. A húsvéti feltámadási körmenet húsvét vasárnap van. (hamis: nagyszombaton este)
 2. A harangok a nagyszombati feltámadási misén szólalnak meg újra. (igaz)
 3. A húsvét előtti időszak, a nagyböjt 30 napig tart, Krisztus is ennyi ideig böjtölt a pusztában. (hamis: valamivel több, mint 40 nap)
 4. Húsvét vasárnap ételszentelés van a templomban. (igaz)
 5. A húsvét előtti vasárnap neve virágvasárnap. (igaz)

 

VII. RAJZOS FELADAT

Rajzolj húsvéti terített asztalt színessel, igényesen! (Itt értékeljük az esztétikumot is, valamint a színeket: lehetőleg zöld, sárga szerepeljen rajta; a dekorációt: barka, tojás stb.)

húsvét asztal.jpg

 

VIII. IGAZ – HAMIS 3. kör

 1. A húsvét jellemző étele a sonka, a tojás, a kalács. (igaz)
 2. A húsvéti nyúl is keresztény eredetű jelkép. (hamis: a szaporasága miatt került a tavaszi újjászületést is ünneplő húsvéti jelképek közé)
 3. A húsvét hétfői locsolkodás nem keresztény, hanem ősi, pogány eredetű: egészség- és termékenységvarázslás. (igaz)
 4. Sok helyen vidéken nem kölnivel, hanem kútvízzel locsolták a lányokat. (igaz)
 5. A Csendes-óceán egyik szigetét magyarul Húsvét-szigetnek nevezik. (igaz)

husvet-szigetek.jpg

IX. ÍRÁSBAN:

Hányféleképpen készíthető el a tojás? Sorold fel! Az elnevezésben szerepeljen a tojás szó! (főtt=kemény tojás, lágy tojás, buggyantott tojás, tojásrántotta, tükörtojás, kaszinótojás, tojásleves, tojáspörkölt, tojásos nokedli stb. Vigyázat! Sok lehet a vita, a szabályokat előre rögzíteni kell.)

2019. április 13.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Kirekesztés, kiközösítés – mit tehetünk?

 Boldogtalan a pillanat, mikor
fölfedezi az árva önmagát,
s arra gondol, hogy másnak is
fontos lehet e kéz, e görbeség,
s azontúl arra vágyik, hogy szeressék.

                               (Pilinszky)

 

Pályám évtizedei során sokféle tanítványom volt: halmozottan hátrányos és veszélyeztetett helyzetű is; SNI és BTM-es (jelenleg is). Mégis: szakmai szempontból talán elsikkadnak – mivel nehezen definiálhatóságuk okán nem kerülnek speciális szakember elé – a nehezen megfogható, “semmi különös”-esetek. Ha nevesíthető, szervi vagy részképességzavar, esetleg szociális háttér áll a megtorpanás, kudarcélmények vagy frusztráció hátterében, „látványosabb”, mindenesetre jobban dokumentálható a megoldás is. Tapasztalatom szerint azonban lépten-nyomon találkozhatunk a hétköznapokban drámai, megoldatlannak tűnő és igazságérzetünket bántó jelenségekkel, nem kevesebb gondot okozva és kihívást jelentve, mint a szakmailag “besorolhatók”. Ezek a kihívások szüntelen módszertani megújulásra kell, hogy inspiráljanak.

Nagyon gyakori, hogy egy közösség kivet vagy peremhelyzetre sodor valakit látszólag indok nélkül. Sokszor találkoztam ilyen jelenséggel, és tapasztalatom mellett a szakirodalom is ezt igazolja: sajnos léteznek „céltábla típusú” gyerekek (és felnőttek is). Elég egy átlagostól eltérő értékorientáció: ha valaki egy kicsit más: másképp öltözik, vagy a szülei másképp öltöznek, másféle tevékenységeket folytatnak, a kortársak számára kevésbé „menő” dolgokban lelik örömüket, ezeket tartják értékesnek. Aki eltér az „átlagtól” (= az adott közösség íratlan szabályinak való megfeleléstől), nehezen menekülhet. A gyerekközösség érzékeny szeizmográfként azonnal megérzi az ilyet; azt is, ha valaki nem tudja megvédeni magát, és „rászállnak” az áldozatukra. Drámai helyzetek alakulhatnak ki gerjesztett, egymást heccelő folyamatok nyomán.

Mit tehet ilyenkor az osztályfőnök? Először talán alkalmat kerít óvatos, egyenkénti ill. kiscsoportos beszélgetésekre. Ám itt is, mint annyi más esetben, hatékonyabbak az indirekt módszerek. Sokszor segítségemre voltak már a drámapedagógia eszközei. Az ilyen foglalkozás óriási előnye az, hogy eltávolítja tőlünk a problémát, így jobban látjuk, kívülről szemlélhetjük. Az alábbiakban egy ilyen ügyre összeállított foglalkozástervet mutatok be néhány évvel ezelőttről.. Természetesen nem vártam tőle, hogy egy csapásra megoldja majd a gondot (nem is oldotta meg), de jogosan remélhettem, hogy habár eltávolítva, de mégis mindenki magáénak érzi a helyzetet, megnyilatkozik valamilyen módon, és talán még tennivaló is megfogalmazódik. (Izgalmas és összetett lelki folyamat zajlik ilyenkor: mindannyian tudjuk, hogy miről van szó, mégis „kvázi térbe, kvázi időbe” kerül az egész, mint a valóságos drámában; így foglalkozunk vele, aztán visszakerülve a saját életünkbe, dolgozni kezd bennünk. Sokkal előrébb vivő az ilyen megközelítés, mint a direkt mód.)

Foglalkozásterv osztályfőnöki órára (6. osztály)

 Téma: a kiközösítés

Cél: Gondolkodjanak el a helyzeten, formáljanak véleményt. Határozzák meg saját viszonyukat a dologhoz, esetleg gondolják végig, volt-e szerepük abban, hogy így alakult? Ismerjék fel, van-e tennivalójuk az üggyel kapcsolatban.

Módszerek: drámapedagógiai

Eszközök: plüssállat, levelesláda, előre megírt „segélykérő levelek”, üres papírok, írószer, kétféle színű fonal.

A terem berendezése: körben ülünk.

 1. A körön belül a padlón egy plüssállat fekszik, arccal lefelé.

Kérdés: Miért kerülhetett padlóra ez a maci? Mi történhetett vele?

Próbáljuk meg kitalálni!

Kötött mondatok: „Talán az történhetett, hogy…”- mindenki így kezdi a mondatot, a folytatásban pedig nyilván a saját véleményét mondja az adott helyzetről.

           (Szép ezekben a „játékokban”, hogy a gyerekek pontosan tudják: mi itt mos teljesen konkrét helyzetről beszélgetünk. Mégis: elég ennyi „eltávolítás”, más nevet adunk a dolognak, és a gyerekek megnyílnak! Nálam működött a dolog.)

Sorban minden gyerek elmondja a mondatát.

2. Lelki levelesláda

Egy dobozból néhány jeligés levelet veszek ki, melyek egy képzelt szerkesztőség levelezési rovatához érkeztek. A jelige jól olvashatóan a borítékon, ez fontos.

Kibontjuk, felolvassuk a leveleket.

(Nyilván az aktuális problémát „járjuk körbe”, „rejtettem el” a levelekben.)

 

Látjátok, a levélírók kétségbeejtő helyzetbe kerültek. Segítsünk nekik! Mindenki válasszon EGY levélírót, azt, amelyiknek leginkább tanácsot tudna adni, s fogalmazzon néhány soros választ! (Osztok üres papírt, a gyerekek félrevonulnak a terem egy-egy zugába, hogy leírják tanácsaikat. Közben én középre teszem a három borítékot, jeligével fölfelé, hogy a tanácsok a megfelelő helyre kerüljenek.)

Ha megérkeztek a válaszok, kérek három vállalkozót, hogy „gondozza” a három témát (jó olvasók legyenek!). A három gyerek témánként felolvassa a tanácsokat.

A válaszokat NEM kommentáljuk! Nincs „abszolút igazság”, rengetegféle vélemény elhangzik, ez éppen elég ahhoz, hogy másféle megvilágításban is lássák a dolgokat.

A levelek egyike sem a konkrét helyzetről szólt, a gyerekek csodálatosképpen mégis kapcsolódtak válaszaikkal a konkrét helyzethez.

3. Van-e tennivalóm?

         Ez a feladat viszont már a mi mostani helyzetünkről szól, anélkül, hogy ezt hangsúlyoznám. (Ráéreznek!)

A kör közepére kiteszek egy gombolyag fehér és egy gombolyag piros fonalat. Aki úgy érzi, NINCS tennivalója ebben a helyzetben, tépjen egy darabot a fehér fonalból. Aki azt érzi, VAN tennivalója, a pirosból tépjen! (Megilletődötten és csöndben téptek, árgus szemmel figyelték egymást! Persze megkérdezték: lehet-e mindkettőből tépni…)

A borítékok tartalma:

 1. levél: „ZSIGA” jelige

Kedves Tanácsadók!

Nem tudom, mit kéne tennem. Nemrég költöztünk egy kis településre. Az egész családunkat ellenségesen fogadták. Akárhova megyek, az utcán, a szomszédból, a házakból mindenütt csúfolódást hallok, a családi nevünkből is gúnyt űznek. Persze nem akar velem senki játszani, barátkozni. Titokban sokat sírok, és nem tudom megvédeni magam.

Tanácsukat várja: Zsiga

2. levél: „csak olvasok”

Segítsenek! Az agyamra mennek az osztálytársaim. Ha kicsöngetnek, ők már szaladnak is az udvarra focizni, én pedig szeretek a teremben maradni, és ilyenkor is olvasni. Miért baj ez? Mert szerintük baj, a múltkor már majdnem megfogtak és kivittek. Mit tanácsolnak? Csak az ő kedvükért tegyem azt, amihez nincs semmi kedvem?

Egy 13 éves fiú

3. levél: „harag”

Tisztelt Lelki Szolgálat!

A többiek szerint nem vagyok jó tagja a közösségnek. Egyetlen „hibám” bántja őket, hogy nem tudok haragudni. Ők mindig kinéznek maguknak valakit, aki ellen összefognak kb. 1 hétig, és akkor nem szólnak hozzá stb. Utána másvalaki jön, azzal játsszák el ugyanezt. Nekem ezt nem engedi a lelkiismeretem. Tényleg stréber lennék? Mert azt mondják.

Előre is köszönöm a tanácsukat: egy lány

(Nagy volt a csodálkozás, amikor óra után megtudták, hogy az első 2 levelet valójában Móricz Zsigmond és Arany János is írhatta volna. Mindig az ő sorsukkal biztatgatom kirekesztett tanítványaimat.)

 Megjegyzés: ma már ugyanezt nem levelekkel, hanem más, korszerűbb módon játszanám le: pl. hangfelvétellel (=telefonos lelkisegély-szolgálat) vagy lelkisegély-chat módszerrel.

boríték.jpgLezajlott tehát ez a bizonyos osztályfőnöki óra. Számításaim szerint valóban mindenki tudta, miről-kiről is van szó, de a „szerepnek” megfelelően tudott mindenki viselkedni! Nagy eredmény, hogy a foglalkozás nyomán igenis megéreztek valamit saját felelősségükből. A záró motívum, a fonaltépés során kivétel nélkül mindenki úgy érezte, hogy van tennivalója, az érintett tanuló is.

A jelenségről tájékoztattam az osztályban tanító kollégákat is, akik csodálkoztak, nem vettek észre semmit. (Valóban: a kis „piszkoskodások” kizárólag privát időben zajlottak, órán sohasem.) Direkt módon tőlük sem várhattam segítséget, ugyanis különösek a gyerekek. A számukra kiszemelt „áldozat” renoméjának nem tesz jót, ha a tanárok dicsérik, ez még inkább olaj a tűzre. Szerencsére tapasztalt pedagógustársaim többsége talált közvetett alkalmat, pedagógiai helyzetet arra, hogy legalább ritkuljanak a bántások.

Szép lenne, ha innentől azt írhatnám, hogy fokozatosan megoldódott a dolog, de nem így volt, csak enyhült. Az indirekt módszer után szükségesnek láttam a direkt, frontális beszélgetést is: egy alkalommal az érintett gyerek nem volt ott az órán – egy kolléganőmet kértem meg előzetesen, hogy adjon neki erre az időre külön feladatot –, és elég kemény hangon beszéltem az osztállyal. Felelősségre, emberi jogokra figyelmeztettem őket, de a közösség hatalmas pozitív erejére is. Segítségül hívtam és szövetségesemmé fogadtam őket, kiemelten néhány érzékenyebb, empatikusabb osztálytársat. Lassan, nagyon lassan, de elkezdett változni a helyzet…

Inkább különös – de nem ritka! –, hogy egy egészséges, intelligens, sikerorientált, sok pozitív tulajdonsággal bíró gyerek ilyen kirekesztett helyzetbe kerüljön a közösségében. Fontos, hogy ne csak a klasszikusan hátrányos helyzetű, nehézségekkel küzdő tanulókra figyeljünk, hanem minden ránk bízott gyerekre, szövevényes interperszonális kapcsolataikra, apró jeladásaikra.

segítő kéz.jpg

2019. április 5.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Osztály-panoptikum/szoborpark, GIF-ek

Sok évvel ezelőtt fogant az ötlet, akkor próbáltam ki először. Egy vándorkiállítás érkezett Egerbe: Magyar királyok panoptikuma címmel. (https://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/24919)

A panoptikum műfaja sem volt minden tanítványomnak ismerős (pedig az egri várban is találunk ilyet, elég borsos belépővel…), ezen kívül az attribútum fogalmával is megismertettem őket. Így már minden készen állt a játékhoz: alkossunk képzeletben osztály-panoptikumot! Osztályfőnöki órára ajánlom, tanulságos.

A legelső lépés: mindenki egyénileg írja le a füzetébe, mik lennének szerinte az ő attribútumai: öltözék, tárgy, mozdulat stb. Fontos, hogy ezt a közzétételig ne mondja el a többieknek.

Ezután 4-5 fős csoportokban dolgoznak. Az osztály minden egyes tagjáról megbeszélik, hogy egy képzeletbeli panoptikumban (vagy szoborparkban) milyen attribútumokkal mutatnák be, helyeznék el: milyen ruhát adnának a figurára, milyen jellemző tárgy lenne nála/mellette, milyen mozdulat közben formáznák meg? Hosszadalmas munka, de élvezetes számukra, sok a kuncogás. 🙂 Hangsúlyozzuk, hogy a gúnynak nincs helye, nem karikatúrát alkotunk!

Az lesz majd a legérdekesebb, amikor egy-egy gyerekről többféle elgondolás is születik. Az is figyelemre méltó, hogy ő maga hogyan fogadja a többiek elképzelését; egybeesik-e a saját, füzetébe leírt, önmagáról alkotott véleményével… Be lehet állítani az illetőt a megfelelő pózba – tud-e ezzel azonosulni?

A leggyakoribb megoldások: valamilyen sporttevékenység közben ábrázolni az illetőt, de a legújabbak természetesen a „kütyükkel” bemutatott, „kockulós” figurák…

kosár.jpg

majomteló.jpg

És a legeslegújabb továbbfejlesztés: két napja éppen ezen munkálkodtak nyolcadikosaim, amikor az egyik csoportból hallottam, hogy valami jellemző nevetést akarnak bemutatni. Muszáj volt közbeszólnom: Vigyázat, a szobor nem mozog! Apró mimikai mozgások ábrázolására nem jó ez a műfaj! Ekkor villant be az új ötlet: miért ne készíthetnének néhány másodperces GIF-et? (Megint csak veszélye lehet ennek is: parodisztikus megformálások, sértődés – így kisebbeknek nem ajánlom.) Várom a jövő hetet, a közzétételt!

Mindenesetre jó móka!

2019. március 2.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Télutóra, nagyböjt kezdetére

Mi is történik ilyenkor? Tisztul a természet, a féktelen habzsolás (farsang) után böjtöl a test, tisztul a lélek is… Számos népszokás kapcsolódik ehhez az időszakhoz, ám a mai gyerekeket nem igazán szólítja meg pl. a kiszebáb égetése. Mások a hívószavaik.

Ezt a foglalkozást kb. 15 éve agyaltam ki, azóta minden új 5. osztállyal eljátsszuk, legutóbb éppen a mai erkölcstanórán.

Szeretettel ajánlom erkölcstan-, osztályfőnöki vagy akármilyen órára…

A terem berendezése: körben ülünk a székeken

Szükség lesz egy kb. A3-as lapra vagy ¼ ív csomagolópapírra, íróeszközre.

 1. Ráhangolás:

Elolvadt a hó, vége a télnek… Mondogassuk Weöres Sándor versét ritmikusan!

Csipp, csepp, egy csepp, öt csepp meg tíz: olvad a jégcsap, csepereg a víz.

tá   tá   tá   tá   tá   tá   tá   tá   tá  ti-ti  tá  tá  ti-ti  ti-ti   tá

Mondogassuk úgy, hogy tapsolunk hozzá! Figyeljük meg, hogy mely részeknél esik 1 tapsra 2 szótag! (vad-a, csepe, reg-a). Mondjuk el néhányszor együtt, aztán úgy, hogy szépen, szabályosan körben mindenki 1 tapsnyi részt mond. Vigyázat: ha épp neked jut a „ti-ti”=dupla szótag, ügyes légy!

      2. Kötött mondatok:

Én elkezdem, majd körben haladva mindenki mond egy mondatot, így kezdve: „Én a végén már nagyon nem szerettem a telet, mert…”

Szabályok: nem szólunk hozzá, nem minősítünk! Ha ugyanazt mondanád, ami már elhangzott, mondd nyugodtan te is.

       3. A lényeg:

Ha ennyire elegünk volt már a télből, hát „dobjuk ki”! És a téllel együtt dobjuk ki magunkból is azt a rossz tulajdonságunkat, hibánkat, amitől meg akarunk szabadulni…

Kiteszem a kör közepére a lapot – akár a földre is vagy egy székre, asztalkára –, mellé egy íróeszközt. Én kezdem: kimegyek, felírom a lapra a hibámat, amitől szabadulni akarok, majd behajtom a lapot. Körben haladva mindenki ugyanezt teszi. Természetesen előtte leszögezzük: nem kukucskálunk, nem hajtogatjuk föl a lehajtott részt! És igen, komolyan veszik, áhítattal, csöndben várják végig, amíg mindenki sorra kerül. (Egyetlen szót kell csak írni, nem mondatot.) Közben persze találgatják: mi lesz ezután? Csak nem felolvassuk? Megnyugtatom őket: szó sincs erről! 🙂

Ha elkészült a lista, magamhoz veszem a papírt, még nem teszek vele semmit. Felkérem a lányokat egy rövid tanácskozásra: válasszák ki a fiúk közül azt az egyet, aki testi tulajdonságokban is ügyes, de olyan megbízható is, hogy vészhelyzetben rá mernék bízni magukat.

Hú, milyen helyzet! A lányok sugdolóznak, a fiúknak dobog a szívük… Megszületik a döntés… Tanulságos! Olykor az osztály legvagányabb, máskor legbecsületesebb – legilyenebb-legolyanabb ifja a kiválasztott, osztálya válogatja, mi a szempont. 🙂

Ez is megvan. A kiválasztott fiú kijelöl magának egy segítőt a fiúk közül.

Ekkor kigöngyölöm a papírt, és hajtogatok belőle egy kishajót. Átadom a hajóskapitánynak (=a kiválasztott fiúnak), és elindul a csapat a közeli Eger-patakhoz, ami néhány perc járásra folydogál iskolánktól. Olyan, jól bevált szakaszra megyünk, ahol ügyesen, biztonságosan vízre lehet bocsátani a súlyos rakományú hajónkat. 🙂 A kiválasztott kapitány és segédje ereszkedik le közvetlenül a vízhez, mi fentről drukkolunk.

És elúsznak a rossz szokásaink, elviszi a víz! Integetünk, egy-két kő utánadobálásával még irányt szabunk a hajónak, aztán hátra arc! Ez éppen belefér 45 percbe, sokszorosan kipróbáltam. Ahol nincs patak, lehet mást kitalálni…

Nagy kaland, szeretik! És amíg telik az a papír, szemmel láthatóan megmozdul valami nekik ott belül is…

papirhajo.jpg

2019. február 20.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Apropó nélkül

A környezetvédelemhez, a környezettudatos élethez nem kell apropó. A fenntarthatóság nem csak a Föld napja környékén, nem csak kampány jelleggel beszédtéma. Napról napra, percről percre, minden döntésünket befolyásolja. Jó esetben…

Amíg behúzott sötétítő függönyökkel („nagyon besüt a nap!”), ám felkapcsolt világítással („sötét van, nem látunk jól!”) várnak az osztályteremben; amíg társai kinevetik azt a gyereket, aki otthon főzött teát hoz a félliteres pillepalackban ahelyett, hogy eldobná; amíg iskolai kiránduláson furcsállják a gyerekek, hogy kolléganőmmel csapvízzel töltjük fel kiürült kulacsainkat; amíg nem az éhség, hanem a vásárlás kényszere hajtja az iskolai büfébe az alsósokat, néhány aprópénzt szorongatva kis markukban: „Lehet ennyiért valamit kapni?” – és sorolhatnám…

a Sarkkör 103 éve és ma.jpg

(A képen a neten mostanában közzétett fotók: a Sarkkör 103 éve és napjainkban… Mutassuk meg ezt is tanítványainknak!)

Van tennivalónk! Rengeteg! Nem csupán osztályfőnöki és erkölcstanórákon, hanem minden adandó alkalmat megragadva, szaktárgyi órán is. Előbbieken lehet tevékenykedni, beszélgetni, felhívni a figyelmüket saját döntési lehetőségeikre. Ők is meglepődnek azon, mennyi ilyen van!

zöld bolygó.jpg

Egy-két példa:

 • a „klasszikus”: Ne kocsival hozasd magad, gyere gyalog vagy biciklivel! (Eger kis város, itt egyszerű, mégsem élnek vele elegen.)
 • Szüleidet is szólítsd fel ugyanerre; ha messzire kell menniük, válasszák a tömegközlekedést.
 • Minél kevesebb műanyagot használj! Hogyan? Kerüld a műanyag szatyrokat, ha vásárolsz, vigyél magaddal textilszatyrot. Kerüld a csomagolt, lefóliázott termékeket! Ne használj szívószálat! (Egyik kis tanítványom már összecsukható fém szívószállal büszkélkedhet.) Amiből csak lehet, kerüld az eldobható változatot!

fém szívószál.jpg

Nagyon hasznos kivetíteni az egyes országok étkezési szokásait bemutató képsorozatot: http://pozitivnap.hu/eletmod/ehes-bolygo-ezt-eszi-a-vilag-1-resz ill. http://pozitivnap.hu/eletmod/ehes-bolygo-ezt-eszi-a-vilag-2-resz Tanulságos megfigyelni-megbeszélni a látottakat. Némi előkészítés után már maguk is szörnyülködnek a rengeteg feldolgozott élelmiszeren, előre csomagolt ipari készítményen, fölösleges árucikken. (Az ökölógiai lábnyom fogalmát már egyre többen ismerik; ilyen szempontból is sokatmondóak a képek.)

 • Fürdés helyett zuhanyozz; amíg súrolod a fogad, zárd el a vizet!
 • Ne égesd fölöslegesen a villanyt, lehetőleg irányított fényt használj!
 • Amit lehet, piacon vásároljatok, ne nagyáruházban! (A nagy áruházláncok termékei nagy utat tesznek meg, szennyezve a környezetet. Ugyanezen okból mindig előnyben kell részesíteni a magyar, helyi termékeket.)
 • Ne kérj mindig mindenből újat! Az okostelefonokat egészségtelen körülmények között gyártják, használaton kívül pedig veszélyes hulladék. Úgysem tudsz lépést tartani az egyre újabb modellekkel, érd be a meglévővel, amíg működik!
 • Tisztítószerek: szódabikarbóna, ecet, só. Próbáld ki, súrolj vele a konyhában! Meg fogsz lepődni! Mosáshoz: mosódió. Öblítőnek: ismét csak ecet. Egyáltalán: minél kevesebb vegyszert!
 • Gyűjtsd szelektíven a szemetet, de igyekezz minél kevesebb szemetet „termelni”! Ha kertes házban laktok, komposztáljátok a szerves hulladékot!
 • Ha fázol, vegyél föl valamit, mielőbb feljebb tekernéd a fűtést!
 • Néhány szem morzsát fel is lehet söpörni, nem kell hozzá porszívó…

Vége-hossza nincs a döntési helyzeteknek. Sok olyan dolog is akad, amelyikben a szülők, a család hozzák a döntést, de igenis a gyerek is mondja-hangoztassa a véleményét! És ne feledjük: első helyen áll a jó példa: csak akkor vagyunk hitelesek, ha magunk is igyekszünk apró döntéseinkben is a környezettudatos megoldást választani.

fóka.jpg

Érezzék meg a gyerekek: mindenki és minden számít, minden kihat a nagy egészre. Ezzel kapcsolatos legújabb ötletem; bár szerény, de hátha „sokkolóan” hat, érdemes kipróbálni. Az iskola összes számítógépére, interaktív táblájára ez a plakát kerül háttérképnek:

öko.jpg

Hátha…

2019. február 17.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Január 6. – vízkereszt

Hogy milyen órán?

Túlhaladott a kérdés, hiszen afelé tartunk, hogy „robbantsuk” a tantárgyi határokat. Minden mindennel összefügg, nem tűrhetjük a keresztre feszítést, a tantárgyakba szorítást.

https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/kisgyerekek/27171/finnorszag_lesz_az_elso_orszag_a_vilagon_ahol_kiveszik_az_oktatasbol_a_tantargyakat/?utm_source=KamaszFacebook&utm_medium=Facebook&utm_campaign=KamaszFB&fbclid=IwAR3dBIHMqyejnXxaxLsB_nZNSt2o6Jkf3d-dxkBZCKzTUYJlYCAyT6ttY_U

Éljenek a blokkórák, a projektek, de minimum a széles körű kitekintések, a meg-megállások. Legyen idő az asszociációkra, a „most egy kicsit mással foglalkozunk”-órákra.

Tehát a válasz: bármilyen órán.

Nekem könnyű a dolgom, hiszen éneket is tanítok, évekig volt tánc és drámaórám, most van etika és hon- és népismeret is. De ha nem lenne, akkor (osztályfőnökim most nincs) magyarórán. Ha történelem szakos lennék, akkor törin.

Minden mindennel összefügg. Nem szabad átlépni a jeles napokat. Vízkereszt napjára annyi jelentés rétegződött, hogy érdemes vele foglalkozni. Nézzük:

I. Először is készíttetek velük egy gondolattérképet (más néven pókhálóábrát): felírjuk középre a vízkereszt szót, és szépen körbeírják szavakkal, kifejezésekkel, ami eszükbe jut. Ezek lehetnek adatok, ismeretek, információk, de lehet érzéseket, emlékeket, gondolattöredékeket is feljegyezni.

II. A közzététel ilyen esetben csak megbeszélés szokott lenni, de most le is írjuk a legfontosabbakat, kiegészítjük az ábránkat: hadd lássák, mi minden kötődik ehhez a naphoz. Például:

 1. Azt majdnem mindenki megemlíti, hogy ilyenkor szedjük le a karácsonyfát. Most tudatosulhat, hogy miért ilyenkor: mert a néprajzi esztendőkörben ez a nap jelenti a karácsonyi ünnepkör végét.
 2. Ez egyúttal a farsangi időszak kezdete is. ( A farsang pedig a nagyböjt kezdetéig… a nagyböjt pedig húsvétig tart… – de ezek már más megbeszélések témái 🙂 )
 3. Vajon honnan van a neve? Jézus megkeresztelkedésének ünnepe is egyes számítások szerint. (Őt a Jordán folyó vizében keresztelte keresztelő Szent János. Nem hittanóra, de nem árt hallani ezekről a gyerekeknek!)
 4. A templomokban ilyenkor szentelik nagy edényekben a vizet, a szentelt vízből aztán lehet hazavinni. Otthon is helyes kis szenteltvíztartókban tárolják, a templomi szenteltvíztartók pedig díszes műtárgyak voltak minden korban. (Keresztelő, temetés: az élet két végpontján is jelentősége van.)angyalkas-szenteltviztarto.png egri szenteltvtartó.jpg
 5. Vízkereszt a háromkirályok ünnepe is. (Magyarosan: Gáspár, Menyhért, Boldizsár. Ajándékaik: arany, tömjén, mirha – mik ezek?)
 6. 3királyok.jpg
 7. Ma már kevesebben ismerik, talán falvakban inkább él még a házszentelés szokása, szintén ehhez a naphoz köthető.
 8. Az ortodox (pravoszláv, görög keleti) karácsony is január 6-án van (ők másféle naptárt használnak, más időszámítás szerint határozzák meg ünnepeiket). Nálunk, Egerben – és több magyar városban – templomuk is van

III. Miután ezen „végigszaladtunk” (tényleg nincs idő alapos fejtegetésre), énekszöveget osztok, hagyományos vízkereszti magyar népének.

Fényességes ez a mai nap,
Éneket mondjunk a mi Urunknak.
Új esztendőben mi vigadjunk,
Vízkereszt napján hálát adjunk.

Ült a földön keserű homály,
Négyezer évig úr volt a halál.
Új esztendőben mi vigadjunk,
Vízkereszt napján hálát adjunk.

S csillag gyulladt a komor egen,
Mennyei fénnyel messze keleten.
Új esztendőben mi vigadjunk,
Vízkereszt napján hálát adjunk.

Nézvén nézte három bölcs király:
Gáspár és Menyhért, öreg Boldizsár.
Új esztendőben mi vigadjunk,
Vízkereszt napján hálát adjunk.

„Izraelnek új királya lett!
Menjünk imádni a szent kisdedet!”
Új esztendőben mi vigadjunk,
Vízkereszt napján hálát adjunk.

Mennek, mennek, hol a csillag jár,
Gyermeki hittel a három király.
Új esztendőben mi vigadjunk,
Vízkereszt napján hálát adjunk.

Három szent bölcs hozza a szívét,
Hozza a váró nemzetek hitét.
Új esztendőben mi vigadjunk,
Vízkereszt napján hálát adjunk.

Megáll a csillag egy kis ház fölött,
S ők leborulnak a Kisded előtt.
Új esztendőben mi vigadjunk,
Vízkereszt napján hálát adjunk.

Hoznak tömjént, mirha-kenetet,
Hozzuk mink is gyermeki szívet!
Új esztendőben mi vigadjunk,
Vízkereszt napján hálát adjunk.

Mint a tömjén, szálljon énekünk,
Csorduló mirha szent szeretetünk.
Új esztendőben mi vigadjunk,
Vízkereszt napján hálát adjunk.

Aki tudja, énekli, aki nem, hallgatja:

https://www.youtube.com/watch?v=-oWiENlxjJk

Ez többszólamú Kodály-feldolgozás, végig lehet böngészni a szöveget, figyelemmel kísérni, melyik szólam énekli éppen. Nem minden osztálynak van hozzá türelme, szerencsésebb, ha tudjuk énekelni. (Nem találtam olyan felvételt, ami egyszólamú, és vonzó lehet a gyerekeknek.)

Csuda dolgok vannak ám ebben a szövegben!

Először is: a refrén. A varázsige. A ráolvasás. Tudják-e a gyerekek, hogy a balladák ismétlései, az összes refrénes vers ilyen ősi eredetű? Hogy a sámánok, táltosok szómágiáját idézik? Mondom-ismételgetem, ezáltal bűvölöm-bájolom-varázsolom: beteljesül.

Aztán a sötétség – fény ellentéte a szövegben. Az egész karácsonyi ünnepkör jelképrendszere ebbe a két elembe sűrűsödik. Az advent sötétjében: vágyakozás a megszülető Fényre – tetten érhető adventi énekeink szövegében is.

Feladat: keress és csoportosítsd T-ábrába (két „oszlopba”) a sötétre és a fényre utaló szavakat a szövegből! (Sötét: pl. keserű homály, halál, komor ég; fény: pl. fényességes, mennyei fény, csillag gyulladt, a csillag szó többször is). Melyikből van több? Vajon miért?

Ha nehézkes mindez ezzel az énekkel, vagy alsóbb évfolyamos osztályunk van, hát lehet képeket nézegetni háromkirályokról,

https://www.google.hu/search?q=h%C3%A1rom+kir%C3%A1lyok&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiSyJ3-mtDfAhVSKlAKHd6cBd4Q_AUIDigB&biw=1346&bih=574#imgrc=oqDDUjK1F_NFtM:

mondogatni vagy énekelni József Attila versét:

https://www.youtube.com/watch?v=6SRBkPyi3BA&index=6&list=PL514FC70ECA12942A

Csak ne lépjük át ezt a napot. Legyen közük a ránk bízott gyerekeknek ehhez a kultúrához, amelyben élünk. Tudjanak róla, hogy eleink életét évszázadokon át az ünnepek és hétköznapok ritmusa diktálta, ez volt az ő „programszervezőjük”.

2019. január 3.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

Élményfeldolgozó óra téli szünet utánra

Jó, jó, hallgassuk meg az élményeket, de… hallgatni a vége-hossza-nincs történeteket, jó esetben is csak én figyelek a gyerekre, udvariasan sürgetném, de nem illik… és mondaná a többi is, de rájuk se figyel senki…

Törtem a fejem, aztán megszületett – és évek óta beválik ez a foglalkozás: itt mindenki mesélhet, mindenkit hallgatnak, és közben szórakoznak is.

Cél: a gyerekek elmesélhessék egymásnak szüneti élményeiket. Mindenki mesél, így senki sem érzi magát kirekesztve. A játékok, feladatok mind az elmúlt szüneti napok hangulatát idézik meg. (A négy év alatt egy osztályban csak egyszer játszhatjuk el, következő évben már unalmassá válhat!)

Módszerek: többnyire kooperatív.

Eszközök: papír, ceruza.

A terem berendezése: 4 fős asztalok.

Az óra menete:

I. Csoportalakítás (tetszés szerint).A, B, C, D játékos kijelölése.

II. Szóforgó: ki mit csinált a téli szünetben? 2 percig sorban (A, B, C, D) diktálják a tevékenységeket az „írnoknak”, aki szorgalmasan jegyzi. Ezután sorban átnéznek minden tevékenységet, s csak az marad a papíron, amelyik mind a négyükre igaz, a többit kihúzzák. A következő lépésben a csoportok „szóvivői” felolvassák az így kialakult listát: mivel töltötte a csoport a karácsonyi szünetet?

(Elég tanulságos szokott lenni! Toplistás a filmezés, a gépezés; de mindig felbukkan az evés-ivást tevékenységnek feltüntető szellemesség is 🙂 )

III.  Négylépcsős interjú: ki mit kapott karácsonyra?

 1. lépés: A mesél B-nek és C mesél D-nek. Idő: fél perc
 2. lépés: B mesél A-nak és D mesél C-nek (vagyis fordítva, mint az előbb)                                                            Idő: fél perc
 1. lépés: A mesél C-nek B ajándékairól és B mesél D-nek A ajándékairól.
 2. lépés:C mesél A-nak D ajándékairól és D mesél B-nek C ajándékairól.

(Kissé kaotikus helyzet alakul ki, a gyerekek nagyon szokták élvezni ezt a   játékot.   Egyrészt a szabályra is figyelnek, másrészt nagy öröm az ajándékokról beszélni.)

Ha az osztálylétszám nem osztható 4-gyel, 5 fős csoportok is vannak. Ilyenkor az óra elején az A, B, C, D játékosok mellett az ötödik a titokzatos „kagyló” szerepet kapja, nem kötöm az orrukra, hogy ez mit jelent. Ilyenkor derül rá fény: amíg az asztaltársaság többi tagja az ajándékairól mesél, ő „kagylózik”, vagyis hallgatózik, figyel. Végül elmondja, mit hallott. (Csak ha a többiek beleegyeznek!)

IV. Hányig maradtál fenn szilveszterkor?

Ne mondd meg, hanem kerekítsd egész számra, majd írd le a számot. Ezután találj ki egy kis rejtvényt  a számra: pl. addig maradtam fenn, amennyi Petőfi születési évszámából az utolsó számjegy; vagy: ahány ablak van az osztályteremben, osztva kettővel stb. A rejtvényed mindenki által megfejthető legyen!

Ha megvan a rejtvény mindenki papírján, kezdődik a játék: a játékvezető (tanár) kérdez: meddig maradt fenn pl. a 2. asztal C játékosa? Ő elmondja a rejtvényét, s aki a saját számára ismer, jelentkezik. (Még mindig nem mondjuk ki a számot!) Meghallgatjuk őket is, hogyan írták körül ők a számot. Addig játsszuk, amíg mindenki meg nem nyilatkozik az ő számával-rejtvényével.

V. Telefonos játék (drámapedagógiai játék): úgy teszek, mintha telefonálnék, hallózok a  „készülékbe”, de nem nézek arra, akit hívok. Mondok neki néhány mondatot, amiről magára ismer (a téli szünettel kapcsolatban). Pl.: halló, láttalak szerda délután a korcsolyapályán az öcséddel, jól éreztétek magatokat?

Ha a „hívott fél” magára ismert, „fölveszi a telefont”, válaszol valamit, amivel lezárja a beszélgetésünket. Hív másvalakit, és így folytatjuk, amíg mindenki sorra nem kerül. (Jó játék, de tapintatosan kell játszani. Intimitásokat nem szabad elárulni a telefonálás során.)

VI. Eszperente kínáló: egy karácsonyi vagy szilveszteri ételt vagy italt próbálj „eszperentéül” megfogalmazni! Írd le! Ezután kezdődhet a „kínálás”: egy gyerek megszólít egy másikat (pl. 3. asztal B játékosának kínálom), és elmondja eszperentéül az ételt, italt. A kínált játékos megpróbálja kitalálni, mivel kínálták, majd ő kínál valakit. Addig játsszuk, amíg el nem fogy a kínálnivaló.

Néhány ötlet:

Leves, melyben lencseszemek lebegnek.

Egy fekete nedv, melybe veres nedvet csepegtetnek. (Vörösboros kóla.)

Egy kerek desszert, melyben eperszemeket lelsz kekszben.

Egy veres szesz, melyet Egerben termesztettek. (Bikavér.)

Ugyanez másképp: hegynek veres leve.

Egy leves, melyben keszeget lelsz. (Halászlé.)

Kellemes tekercs, melyben fekete szemeket lelsz. (Mákos beigli.)

Nesze, szesz, pezseg! (Pezsgő.)

 

2019. január 1.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Karácsony előtti utolsó órán

Hogy nem tanítunk, az biztos. Ha “csak” beszélgetünk, könnyen félresiklik az óra. Valami szépet kéne, ünnepit, lélekemelőt.

Van úgy, hogy megkérem őket, egy-egy szép idézetet, ünnepi gondolatot hozzanak utolsó órára; kis cédulára, még szebb, ha rajzos kis kártyára írva. Egy nagy asztallá toljuk össze a padokat, gyertyát gyújtunk, s az idézeteket felolvasva odaajándékozzák annak, akinek szánták. (Én is készülök cédulákkal, s aki nem kapott, annak én adok.) Közben egy-egy szép karácsonyi éneket is eléneklünk.

Egy másik lehetőség: körben helyezzük el a székeket, középre egy kis kosár kerül, s a magukkal hozott (de ezúttal nem konkrét személynek szánt) idézeteket abban helyezik el. Mindenki húz egyet szép sorban, és felolvassa.

Régi szokás, hogy egy almát annyifelé vágnak, ahányan körülülik az asztalt. Mindenki elfogyaszt egy-egy cikket. Ahogy az alma cikkei egy egészet alkotnak, úgy fognak összetartani a családtagok, bármerre is sodródjanak a világban. Én nyolcadikosokkal szoktam ezt az alma-szertartást megejteni, szégyenlősen-komolyan zajlik a dolog… 🙂

Ám nem minden osztály szeret “érzelmeskedni”. Számukra kitűnő forma a vetélkedő, ezzel tanulnak és szórakoznak egyszerre. Az itt közölt vetélkedőt úgy állítottam össze, hogy nem kell hozzá semmi extra felszereltség: elegendő papír, íróeszköz és színes ceruza. (Meg teafilter-borítékok 🙂 )

 

Karácsonyi (- újévi) vetélkedő

 Megjegyzés: Fontos, hogy a villámkérdések ill. igaz-hamis állítások sorozata ilyen sorrendben kövesse egymást. Ha nem tartjuk be a sorrendet, előre elhangozhat egy következő kérdésre adandó válasz. A rajzos és írásos feladatok sorrendje tetszőleges.

1.Csoportalakítás: Pl. teafilteres borítékokkal (érdemes gyűjteni, sok mindenre jó!): akik egyformát húznak, egy csoportba tartoznak. A csoportok sorszámot kapnak (ennek a pontrablásnál lesz jelentősége).

2. Villámkérdések (Mondanak egy számot, azt a kérdést kapják. Ha rossz választ adnak, a soron következő csoporté a válaszadás joga, így pontot rabolhat.)

 1. Mit ünneplünk karácsonykor? (Jézus születése)

2. Pontosan mely napok a karácsony piros betűs ünnepei? (dec. 25-26.)

3. Milyen névnap van dec. 24-én? (Ádám, Éva)

4.——-II————– dec. 26-án? (István)

5. Milyen kezdőbetűvel írjuk a karácsony szót? (kisbetű)

6. Melyik városban született Jézus? (Betlehem)

7. Jézus édesanyjának neve? (Mária)

8. Jézus nevelőapjának neve? (József)

9. Jézus nevelőapjának foglalkozása? (ács/asztalos)

10. A háznak melyik helyiségében született? (istálló)

11. Mibe fektették bölcső helyett? (jászolba)

12. Máriát hagyományosan milyen színű ruhában ábrázolják? (kék)

13. Hányban született Jézus? (ekkor kezdődik az időszámítás)

3. Írásos feladat: Folytasd az énekszöveget 3 szóval! Se több, se kevesebb szó nem lehet, a névelő, kötőszó is szónak számít.

Mennyből az angyal… (lejött/eljött hozzátok, pásztorok)

Kis karácsony, nagy karácsony… (kisült-e már a)

Pásztorok, pásztorok… (örvendezve sietnek Jézushoz)

4. Igaz- hamis Itt is mondanak egy számot, azt a kérdést kapják.

 1. A közelben pásztorok tanyáztak és a Holdat követve megtalálták a házat, ahol Jézus született. (hamis: csillagot követtek)
 2. Máriának 2 angyal vitte hírül, hogy fia fog születni és ő lesz Jézus. (hamis: egy angyal: Gábriel)
 3. Abban az időben Augustus császár népszámlálást rendelt el, így ment Mária és József József születési helyére, Betlehembe. (igaz)
 4. Heródes király féltékeny volt Jézusra, hogy ha majd felnő, a hatalmára tör, ezért minden 5 évalatti fiúgyermeket megöletett. (hamis: minden 2 éven aluli fiúgyermeket)
 5. A 3 királyt napnyugati bölcseknek szokták nevezni. (hamis: napkeleti bölcsek)
 6. A kis családnak Egyiptomba kellett menekülnie Heródes elől. (igaz)
 1. Rajzos feladat: Rajzolj betlehemet, 7-féle dolog (szereplő, motívum, tárgy stb.) kerül pontozásra. (Kisjézus, Mária, József; a következők vagylagosak: pásztorok, állatok – legalább egy-egy – háromkirályok, angyal, a tetején csillag.)

betlehem.jpg

6. Írásbeli feladat: Nevezz meg jellemző magyar karácsonyi ételeket!

7. Villámkérdések + (szabályok mint előbb, pontrablás!)

 1. Mivel ment a szent család Egyiptomba a hagyomány szerint? (szamárháton)
 2. Hogy hívták a 3 királyt? (Gáspár, Menyhért, Boldizsár)
 3. Mit vittek ajándékba a háromkirályok a Jézuskának? (aranyat, tömjént, mirhát)
 4. Mit vittek a pásztorok ajándékba? (tejet, vajat, sajtot, mézet, báránykát stb.)
 5. Ki mondta ezeket a szavakat először: Üdvöz légy, Mária ? (Gábriel arkangyal)
 6. Mikor szokták lebontani hagyományosan a karácsonyfát? (vízkeresztkor, január 6-án)

8. Írásos feladat: Írj olyan neveket, melyek Krisztus nevéből származnak. (Kristóf, Krisztián, Krisztofer, Krisztina, Kriszta, Krisztiána stb.)

9. Rajzos feladat: Rajzolj jellegzetesen karácsonyi mézessüti formákat! (Pl. fenyőfa, angyalka, csillag, szív, szánkó, hóember, szaloncukor, rénszarvas stb.)

10. Villám ++

 1. Milyen színűek a hagyományos adventi koszorú gyertyái? (lila, lila, rózsaszín, lila)
 2. Mit jelent az advent szó? (szó szerint eljövetel, de a ’várakozás’ szót is mondani szokták, elfogadható)
 3. Hogy számoljuk ki az advent kezdetét? (karácsonytól visszafelé számítva a 4. vasárnap)
 4. Ha Katalin kopog… (karácsony locsog)
 5. Luca napja dec…? (13-a)
 6. Miért csapnak zajt szilveszterkor? (a gonosz szellemeket elűzni, az óévet elkergetni

11. Igaz-hamis

 1. Szilveszterkor pontban éjfélkor a Himnuszt játsszák a tévében. (igaz)
 2. Létezik olyan vallás, amelyik jan. 6-án tartja a karácsonyt. (igaz: a görögkeleti)
 3. A karácsony mozgóünnep: évente változik az időpontja. (hamis)
 4. A karácsony a téli napéjegyenlőséghez közeli időpontra esik. (hamis: a téli napfordulóhoz, de. 22-hez)
 5. Dec. 31-én a Szilveszter nevű férfiak ünneplik névnapjukat. (igaz)
 6. A karácsonyi éjféli mise dec. 24-én van. (hamis, mert az már 25-e!)

12. Rajzos feladat: Milyen pohárból szoktunk pezsgőt inni? Rajzold le!

pezsgos-pohar-esther-atlatszo-ueveg-moemax-modern-living.jpg pezsg..jpg pezsgős.jpg

13. Írásbeli feladat: Mit eszünk újévkor és miért? (Pl. lencse- gazdagság; malac- kitúrja a szerencsét)

Mit nem szabad enni újévkor? (Pl. szárnyast- elkaparja a szerencsét; halat- elúszik a szerencsével.)

xxxxx

Végül egy drámajáték, amit Demeter Magdolna drámapedagógustól tanultam, és sokszor alkalmaztam már sikerrel (7-8. osztályosoknak):

Kivetítek egy karácsonyi – lehetőleg sok szereplős, családi – képet.

karácsonyi képek a47.jpg

Előzőleg az osztályt arányosan (fiú-lány arány is!) felosztom “családokra”, kb. a képnek megfelelően. Nézegetjük néhány percig a képet, majd arra kérem őket, vonuljanak külön családonként, s osszák ki egymás között a szerepeket a kép szerint. Beszéljék meg, kit hogy hívnak, hány éves, milyen rokonsági viszonyban áll a többiekkel stb. Ha letelt a néhány perces felkészülési idő, az egyik család élőképszerűen beáll pontosan ugyanúgy, ahogy a képen látható, kimerevített mozdulatokkal. Bemutatkoznak a szereplők, majd tapsolok, megelevenedik a jelenet, elkezdenek játszani mozgással, beszéddel. A többiek, a nézők bármikor leállíthatják tapssal a jelenetet, és kérdezhetnek bármelyik szereplőtől, pl.: “Hogy érzed magad? Mire gondolsz most? Mit szeretnél?” stb. Ezután a másik család következik, ugyanígy. Majd a legizgalmasabb: összetoljuk hosszú asztallá a padokat, és az egyik család karácsonyi vacsorára megy a másikhoz. Szabad improvizáció.

Vigyázat: ezt a játékot nagyon kézben kell tartani! Inkább humoros, mint áhítatos, de vannak olyan összetételű osztályok, ahol kifejezetten jól sül el. A gyerekek nagyon élvezik, és óriási a pedagógiai hozadéka: a szerepbe feledkezve akaratlanul is a családi minták szerint játszanak…

2018. december 9.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Őszi szünet utánra

Szünet utáni első óra: „Gyerekek, a mai órán…”

Csak ezt ne!!!

Legyen átmenet a hosszú szünet, az újbóli találkozás és a tanulás egymásutánjában! Talán így nem olyan fájdalmas a gyerekeknek… És mindig is izgatott, hogy a „felnőtt” társadalom évszázadokon át ránk hagyományozódott szokásait hogyan élik meg csemetéink; hogyan viszonyulnak az újakhoz, amik inkább nekünk újak, nekik már természetesek.

Íme egy foglalkozásterv akár osztályfőnöki, akár bármilyen órára. (Érdemes ilyesmire beáldozni egy órát.)

A terem berendezése: körben ülünk székeken, középen porcelántányéron vagy fémtálcán egy teamécses ég. (Persze a közelben egy pohár víz is van…) A székek alatt mindenkinek odakészített íróeszköz, kemény alátét: könyv, füzet stb.

 1. Ráhangoló:

Mondókázunk: Tü-zet vi-szek, lán-got vi-szek, ki ne nézz, be ne nézz, ken-dő raj-ta. Ismételgetjük közösen tapsolással: 1 taps=1 szótag, kivéve a „ki ne” és a „be ne” szövegrészeket, itt 1 tapsra 2 szótag esik. (tá-tá-tá-tá végig, az említett helyeken titi). Megkérem őket: erre – a szótagok és taps arányára – különösen figyeljenek.

Ezután nehezítés: közösen folytatjuk a tá-tá-tapsot, de minden szótagot sorban más-más gyerek mond, szépen körben, szabályosan. Ha ügyesek vagyunk, olyan folyamatos lesz, mintha egyetlen ember mondaná. (A kritikus helyek valóban kritikusak!)

2. Gondolkodtató:

Láng alakúra vágott piros, narancssárga lapot osztok mindenkinek. (LIDL-s színes papír! 🙂 )Feladat: gondolkozzatok el, és írjatok listát arról, miféle szerepe volt/van a tűznek az ember életében – akár a történelem során, akár a mai, hétköznapi életünkben. Elég szavakat írni, pozitív és negatív dolgok is szerepelhetnek.

Közzététel, megbeszélés.

Ilyenek fordulhatnak elő pl.: az első tűzcsiholás, a tűz őrzése, ételkészítés (ma is), melegítő szerep (ma is), világítás, kultikus szerep-rituálék, égőáldozat, füstjelek, tűzvész, fertőtlenítő szerep, máglyahalál, háborúk (robbantások, bombázások), mesterségek: kovács, pék stb.; ill. ma: keresztelő, temetés, egyéb egyházi szertartások, karácsony, születésnapi gyertya, tűzijáték, tábortűz, mindenszentek.

Fontos kitérni arra, mi a szerepe pl. a gyertyalángnak, miért jó a tüzet nézni? (Segít elvonatkoztatni, más dimenzióba emel.)

3. A legfontosabb következik.

Kötött mondat: sorban mindenki fejezze be a saját érzései szerint ezt az elkezdett mondatot: Én azért szeretek/nem szeretek ilyenkor temetőbe menni, mert…

(Általában – talán épp a középen pislákoló mécses, az intim hangulat hatására – szépen megnyílnak a gyerekek. A „kötött mondat” mint módszer különösen jó a bátortalanabbaknak: nem kell gondolataik formába öntésével bajlódni, mégis meg tudnak nyilatkozni. Ebből az egy-egy mondatból bizony sokat megtudunk róluk, családjukról, szokásaikról, gondolataikról. Olyan osztályban, ahol kis óraszámban tanítok, kevesebb idő jut beszélgetésre, különösen sokat számít ez.)

4. Végül egy – nagyon rövid, nem tudálékos! – „tisztába tevés” a halloween, a mindenszentek és a halottak napja ünnepéről. (A halloween annyira jelen van diákjaink életében, ők ebbe nőttek bele, hogy kell róla beszélni, még ha az idősebb generációknak a mai napig újdonságnak számít is.)

5. Egy véleménynyilvánítással zárunk: Kissé (? 🙂 ) provokatívan megkérdezem: vajon jobb lenne-e, ha a szomorkodós temetőlátogatós ünnepet lassan kiszorítaná a vidám, ijesztgetős halloween? (A gyerekektől szoktam ilyen hangokat hallani – és az ellenkezőjét is.)

Kétféle színű, könnyen téphető, puha fonalat teszek ki középre (miután elfújtuk a mécsest). Tépj a pirosból egy darabot, ha a halloweenre voksolsz, és a fehérből, ha szerinted békésen megfér mindkettő, hiszen nem is ugyanazon a napon van.

(Áhítatos csendben, türelmesen ki szokták várni, amíg mindenki egyenként kimegy középre, és tép. Nincs kommentálás, ez szabály!)

temeto-2          halloween.jpg

2018. november 3.

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Ötletek a zene világnapjára

 1. Kampány a zenének. Volt olyan év, amikor az iskolába érkező gyerekeket már az udvaron jól kihangosított zene várta, ez az élmény minden szünetben folytatódott. „Toplistás” komolyzenei részleteket választottunk, igazi kedvcsinálókat, meg is lett a hatás.

Belépve a suliba dekorációként régi bakelitlemezek csüngtek-függtek itt-ott, az aula paravánján zenei totó, amit osztályonként meg lehetett fejteni. Fölfelé tartva a lépcsőkön, a falakon zenéről szóló idézeteket olvashattak. Ezek az idézetes papírcsíkok iskola szerte mindenütt felbukkantak. És a szünetekben: zene, zene, zene!

Jó sokat készültünk rá, hetekig szerveztük, írtuk, előző nap késő estig dekoráltunk, de megérte!

bakelit.png2.jpg

 1. 2006-ban emlékeztünk meg a nándorfehérvári győzelem 550 éves évfordulójáról. Gondolva egy merészet: a déli harangszót „hangszerjátéknak” fogtam fel, és erre fűztem fel a zene-világnapi koncepciót. A hangszórókból ezúttal csengő-bongó, „harangos” zenei részletek szóltak. Az aulában az üveges vitrinekben csengettyű- és harangkiállítást csodálhattak meg az érdeklődők, különlegességünk egy ministránscsengő volt, amit a reggeli mise után hozott be lóhalálában egy kántor apuka 🙂 A paravánon ezúttal harangos totó várta a megfejtőket.

A délelőtt fénypontjaként pedig a nagyszünetben az aulába tódult a tanulóifjúság – már aki odafért –, és együtt énekeltük Mozart Bűvös csengettyűjét és a német Bimm-bamm-kánont.

harang.png

 1. Ritmuspercek címet kapott egy újabb zenei világnap programja, amely szintén egy nagyszüneti közös zenélésben teljesedett ki. Az énekórákon gyakoroltuk Orff Taps-rondóját, ezt szólaltattuk meg közösen. Biztosra mentünk: a rondótémát sikerült fejből megtanulni, de az epizódokat a jól bevált papírcsíkokra (faxpapír) írva kiragasztottuk a falra, jó magasra, hogy mindenki lássa.

Nagyot szólt!

taps.png

 1. „Utcazenészek”. Bizony! Kalapot nem tettünk ki, de oda lehetett menni hozzájuk, megszólítani, körüljárni…

A gyerek belép az iskolába, az aulában egy népzenész banda fogadja: hegedű, brácsa, bőgő – ahogy kell. Megy föl az osztályába, hát a lépcsőfordulóban egy furulyás billegteti az ujját. A másik épületszárny egyik zugában egy zongorista fiú játszik könnyűzenét, amott egy xilofon kalapál kedvesen, másutt két fuvolista lány duettezik, megint másutt lágy gitárpengetésé a főszerep. És így tovább… És minden szünetben cserélődtek a zenészek, a helyszínek! A közös éneklés ekkor se maradt el; a nagyszünetben népdal-quodlibetre gyülekeztünk: a lányok az „Acsitárit” énekelték, a fiúk az „Ajólovast”.

DSC00402.JPG

 1. Idén is készülünk – a kolléganőm ötletével –, de ez még titok!

                                kérdőjel.png

2018. szeptember 13.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Tanévkezdésre

Ha már mindenképp menni kell… Nem jó csupasz falak között kezdeni az osztályteremben.
Egy ötlet arra, hogyan tehetjük vidámabbá a környezetet – egyúttal kicsit tevékenykedik, motiválódik a gyerek is 🙂
A LIDL-ben tömbben kapható színes kartonlapokból előre kivágok akkora korongokat, amekkorát csak lehet, minden gyerek kap egyet. 2 kör már a falon van: az egyik smiley, alatta egy másikon ilyesféle felirat: “Ha már mindenképp jönni kellett…”
A feladat: írjon mindenki a színes pöttyére egyetlen dolgot (ennyit csak talál!), amiért mégiscsak jó suliba jönni.
A színes pöttyök fölkerülnek a falra, tetszőleges elrendezésben, máris kész az első vidám dekoráció! És mindenki benne van!

(A kép csak illusztráció, a sajátomat anno nem fotóztam le 😦 )

smiley-k vágott

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

És egy másik

Ez már időigényesebb – ha meguntuk a színes pöttyöket…
Szintén a LIDL-s színes kartonból dolgozunk, ezúttal hosszúkás háromszögeket vágunk ki zászlócskának. (Ügyelni kell, hogy a rövid oldalon maradjon egy sáv a ragasztáshoz.)
Minden gyerek kap egy háromszöget, arra majd egy rá jellemző képet rajzol vagy fest. Ha mindenki elkészült, zsinórokat feszítünk ki jó magasan, és szép sorban fölragasztgatjuk a vidám, egyéni zászlókat.

üres az osztály

üres az osztály3

2018. szeptember 3.