Kalandozásaink a legnagyobb magyarral

 – projekt a 7. osztályban

Mint a címe is mutatja, a reformkor témakörében valósítottuk meg ezt a projektet Hunyadi-Buzás Éva kolléganőmmel. Közös munkánkra visszatekintve ez a hetedik közös projektünk, a reformkorról a második. De ahány osztály, annyiféle feladat – törekszünk arra, hogy a magunk számára is változatos legyen; egy-egy azonos témakört is igyekszünk más-más módon feldolgozni. Az ismereteket az egyes szaktárgyi órákon sajátítottuk el; projektünk inkább e kor hétköznapjaira fókuszált.

Hagyományaink szerint először szerződést kötöttünk a gyerekekkel, ezt mindenki aláírta, diákok és tanárok egyaránt.

https://drive.google.com/file/d/1bMJ9eH9ydi2gAznebyhaUx2nWVdMXwt8/view?usp=sharing

Ezúttal egy kerettörténetbe ágyazva kapták a feladatokat, mindegyikhez linkeket is mellékeltünk segítségképpen. Szokás szerint 2-3 fős csoportokban dolgoztak, átlagosan két feladatot vállalt egy csoport. A munkára 4 hetük volt. Íme a kerettörténet a feladatokkal:

Különös álmot láttál.  Az 1800-as években találtad magad gróf Széchenyi István társaságában…

A gróf éppen harmadszor utazik Angliába 1822 áprilisában báró Wesselényi Miklós társaságában.

Lovat akar vásárolni, mert a cenki ménesét fejleszteni kívánja. Felkeresik a híres epsomi istállót is, ahol megismerkednek egy angol főnemessel. Ő meghívja őket magához a kastélyába. Itt töltenek néhány napot, részt vesznek a híres epsomi derbyn is. Nemcsak a lósport kelti fel az érdeklődésüket, hanem a boksz is. Wesselényi még bokszleckéket is vesz egy neves angol edzőtől.

(A közös fotózáson ezt is megjelenítjük majd! 🙂 )

Az egyik vacsora alkalmával megemlíti nekik a lord fia, hogy a jövőben szívesen elutazna Magyarországra, hiszen Európa keleti részén még sosem járt. Meg is állapodnak abban, hogy ha aktuális lesz az utazás, Széchenyi a cenki kastélyában szívesen vendégül látja.

Ez tíz év múlva valósul meg, amikor Széchenyi ismét Angliába utazik: a Pest és Buda közötti híd megépítésének előkészítése céljából a Temzén épített hidakat tanulmányozza, és angol mérnökökkel egyeztet. Ekkor a fiatal lorddal együtt tér haza Magyarországra.

Képzeld el, hogy az angol főnemes kalandvágyó fiának kíséretére szegődsz, és megmutatod neki a korabeli Magyarországot! (Ne feledd, 1832-ben vagyunk!)

 1. feladat: Írj köszöntőt az ifjú lordnak, disztichonos versformában!

A kastélyban sokat beszélgettetek, így ismereteket szerez az egyszerű emberek életéről is.

Postakocsival Nagycenkről Pozsonyba utaztatok, útközben vándorszínészek csapatával találkoztok, akik ekhós szekereken utaznak.

2. feladat: Készítsd el egy ekhós szekér makettjét, lehetőleg benne utazó figurákkal!

smart

Az ifjú lord megfigyelőként jelen lehet az 1832-36-os pozsonyi országgyűlésen, ahol Kossuth az Országgyűlési Tudósításokat írja. Találkoztok a küldöttként részt vevő Kölcseyvel is, akinek Himnusza még nem közismert ekkor. Vörösmarty ekkoriban írja a Szózatot, amit 1836-ban jelentet meg.

(Irodalom- és énekórákon sok érdekességet tanulunk majd e két nagy versről!)

Itt huzamosabb időt töltötök, végül az országgyűlés működését már ismeri, és tudomást szerez a legégetőbb problémákról, viszont nem látja tisztán a magyar viszonyokat. Segíts neki!

3. feladat: Mutasd be a korabeli társadalmat! (főnemesek, köznemesek, kisnemesek, polgárok, jobbágyok) Kínálj a különböző társadalmi osztályoknak bútorokat, ruhákat, használati tárgyakat webshopodban! Ételfutárral étkezései igényeiket is kiszolgálhatod.

Az elkészült webshop itt tekinthető meg:

 • 4. feladat: Készíts papírból hagyományos öltöztetőbabát, amit a különböző társadalmi osztályok viseleteibe öltöztetsz.

Pest-Buda utcáin már járt a lóvontatta, gyakran teraszos omnibusz.

5. feladat: Készítsd el egy omnibusz makettjét!

smart

Az utcákon gázlámpák adtak pislákoló, gyenge fényt.

6. feladat: Korabeli illusztrációk alapján tervezz utcai gázlámpát (rajz), esetleg készítsd el a makettjét! Alkoss hozzá egy kétsoros rímelő rigmust, amit a lámpagyújtogató mondhatott!

7. feladat: Mik voltak a különböző társadalmi osztálybeliek szórakozási lehetőségei? Mutasd be ppt-n!

Az elkészült munka: https://docs.google.com/presentation/d/1ROWakZThomiYLAS-UpM7HnWbxAPm-nfJ/edit?usp=sharing&ouid=117581790876360993423&rtpof=true&sd=true

8. feladat: Mi jellemezte a reformkor iskolarendszerét? Mit tanultak az egyes társadalmi rétegekhez tartozó gyerekek? Kik jártak népiskolákba, kikhez jártak házitanítók? Készíts el számukra egy-egy órarendet! Ne felejtsd el, hogy a lányoknak külön „tantárgyaik” voltak!

Néhány hét múlva Pozsonyból Pestre utaztok. Mivel mindketten szeretitek a kalandokat, így szakítva a hagyományos postakocsis utazással, jó pénzért hajót kölcsönöztök, és a Dunán juttok el Pestre. Kíváncsian figyelnek benneteket a rakparton!

9. feladat: Ismertesd a korabeli angol és magyar mértékegységeket, pénznemeket, átváltásokat!

Bankjegynyomdádban, ill. pénzverdédben készíts korabeli pénzeket!

10. feladat: Pesten is eltöltötök néhány hetet – mit láttok? Mutasd be interaktív képen!

A kész munka: https://view.genial.ly/615b0c7f2ec5020dd535895c/interactive-image-pest-interaktiv

…majd újabb kalandokra vágyik az ifjú angol. Szeretne többet megtudni az ország keleti részén élő emberek életéről, ezért azt javaslod neki, utazzatok el nagyszüleid lakóhelyére, Egerbe.

Ekkoriban Pyrker János László volt az egri érsek, a bazilika építését is neki köszönhetjük.

11. feladat: Tervezz sírfeliratot Pyrker síremlékére! Rajzold is le!

Széchenyi gróf javaslatára azonban nem Egerben szálltok meg, hanem egy jó barátja szilvásváradi birtokán, Keglevich Miklós gróf kastélyában.

12. feladat: Ki volt gróf Keglevich Miklós? Mutasd be!

A kész munka: https://docs.google.com/presentation/d/1IJPxBbk-Cuatw0g_x6GdQqVgV0EiVi6r/edit?usp=sharing&ouid=117581790876360993423&rtpof=true&sd=true

Ebben a nyugodt, békés környezetben töltitek a telet. Nagy örömötökre szolgál, amikor Keglevich gróf vadászatra is meghív titeket, és itt találkozhattatok Heves és Külső-Szolnok vármegye főnemeseivel. Micsoda remek időtöltés!

13. feladat: Eltévedtek Szilvásvárad erdeiben, rátok sötétedik… Készíts festményt a rémromantika stílusjegyeivel, és/vagy hangfelvételt az éjszakai erdő kísérteties hangjaival!

Egy a rémséges erdőhangok hangfelvételei közül: https://drive.google.com/file/d/1aNIJe5Zyac8GJggO7cw7AABsucUk25Mu/view?usp=sharing

Néhány hónap elteltével, tavasszal üzenetet kaptok báró Wesselényi Miklóstól: vár titeket Balatonfüreden, hiszen ezt a csodás helyet mindenképpen látnotok kell. Szemtanúi vagytok annak is, hogy a báró átússza a tihanyi öblöt (Balatonfüred – Tihany).

Tihany egyedülálló nevezetessége a tihanyi visszhang.

14. feladat: Készíts gazdagon illusztrált mesekönyvet  a legenda alapján!

A mesekönyv: https://docs.google.com/presentation/d/1I8am-ofzoUT1ZY0Rmkn9w5oOt_YHFm1-/edit?usp=sharing&ouid=117581790876360993423&rtpof=true&sd=true

Wesselényi báró meghív az Anna-bálra is, ami a szezon egyik legrangosabb eseménye. A főúri társaság színe-java részt vesz rajta. Az ifjú lordnak nagy örömére szolgál, hogy láthatja és maga is vígan ropja a palotást.

15. feladat: Te vagy az Anna-bál rendezvényszervezője. Készítsd el a bál programját! (meghívók, ültetési rend, táncrend, menüsor) Forma: papíralapon, díszesen, igényesen, igazodva a reformkori szóhasználathoz, nyelvezethez.

A bál után az ifjú angolnak haza kell utaznia Angliába, de megígéri, hogy mihelyt megteheti, visszajön, hiszen nagyon jól érezte itt magát, és még nagyon sok mindent nem is látott! (Az időjárás is barátságosabb, mint Angliában.)

1846-ban ismét Magyarországra utazik. Nagyon örültök a viszontlátásnak, szívesen töltitek együtt az időt. Ekkoriban mindenki Petőfi Sándorról és Szendrey Júliáról beszélt.

16. feladat: Készíts bulvárlapot Petőfi és Júlia szerelmének történetéről! Igazodj a bulvárstílushoz, és ne feledkezz meg a képekről sem! (nagykárolyi megyebál, szakítás, kibékülés, a hozomány megtagadása, „lányszöktetés”)

A bulvárlap: https://docs.google.com/presentation/d/1ar-RwJTi9BmBRzHguMu_gmpGf1n89MHC/edit?usp=sharing&ouid=117581790876360993423&rtpof=true&sd=true

Később Pesten szemtanúi lesztek a forradalmi eseményeknek, majd a régi idők emlékére ismét Egerbe visz az utatok.

17. feladat: Lenkey tábornok szülőháza végre Eger város tulajdonába került. A te feladatod, hogy interaktív múzeumot rendezz be az életéről! Minecraftban is dolgozhatsz!

A múzeum terve: https://drive.google.com/file/d/1Ll4E0FLeTX_vi197DljoOfdpJfWSzzPF/view?usp=sharing

18. feladat: Készíts digitális könyvet Eger e korszakhoz kötődő helyszíneiről! (Görgei, Dembinszki, Kossuth, Petőfi) Szelfi is lehet!

xxx

Ébredezel… Mielőtt visszatérnél a 21. századba, félálomban még megjelenik a Huszt rémalakja és parancsolóan zengi bele az éjszakába: „Hass, alkoss, gyarapíts!”

19. feladat: Jelenítsd meg graffitiben a Huszt jelmondatát!

20. feladat: Készíts hangfelvételt a Huszt 5-8. sorát rapre fordítva!

21. feladat: Készíts filmparódiát a Huszt c. vers alapján! (3-4 fő, lehet több változat, több csapat is!)

22. feladat: A reformkorban fontos volt a nemzeti hovatartozás külső jegyeinek hangsúlyozása. Ma erre szolgálhat pl. a tetoválás. Alkoss olyan szimbólumot, amely ezt fejezi ki és tetoválható!

23. feladat: Készíts hangreklámot vagy reklámklipet! Hogy mit reklámozz? Bármilyen tárgyat, ami előfordult eseménydús álmod során! (pl. férfiaknak bajuszkötő, szakállápoló, cilinder, nőknek napernyő, szagos víz, kalap, fűző)

A reklám: https://drive.google.com/file/d/14fnoSSRNKicMbtJq9luvL-a8TUy86o6-/view?usp=sharing

24. feladat: hírek – hangfelvétel: Készíts reformkori hírcsokor-válogatást napjaink stílusában, hanghordozásával és hangeffektekkel! Keresd meg az esemény dátumát, így sorold időrendbe a híreket!

 1. Első lófuttatás – az első pesti lóversenyt egy négynapos versenysorozat keretében rendezték
 2. Kőrösi Csoma Sándor óriási projektbe fogott: útnak indult Ázsiába, hogy a magyarok eredetét kutassa/felkeresse ősei hazáját.
 3. Bemutatták Erkel Ferenc Hunyadi László c. operáját. A közönség ujjongva csápolt. 🙂
 4. Vízre bocsátották a Balatonon a Kisfaludy gőzöst.
 5. Megtartotta első közgyűlését a Tudós Társaság. Mint tudjuk, gróf Széchenyi István birtokai egy éves bevételét ajánlotta fel a létrehozására. Még nincs állandó székháza, egy bérházban rendezkedtek be.
 6. Pesti Magyar Színház megnyitása
 7. Balatonfüredi színház Kisfaludy Sándor javaslatára közadakozásból
 8. Pályázatot írtak ki nemzeti himnuszunk megzenésítésére
 9. Wesselényi átúszta a tihanyi öblöt.
 10. Pesti árvíz– a legnagyobb és legpusztítóbb árvíz
 11. 2 év munkája nyomán készült el a Pest – Vác vasút.
 12. Arany János nyerte a Kisfaludy Társaság pályázatát
 13. Új híd építésébe fogtak, amely Pestet Budával összeköti: Széchenyi gróf angol tervezőt kért fel erre

A hírcsokor hangfelvétele: https://drive.google.com/file/d/17T6hBArvO2FSF8JqYifw2GkfziHmZQMk/view?usp=sharing

25. feladat: Panasznap – Készíts hangfelvételt a korabeli hétköznapok apró-cseprő nehézségeiről! (Mindenki ír 1-1 panaszt, 2-3 fő elkészíti a hangfelvételt.)

A panasznap hangfelvétele: https://drive.google.com/file/d/15i-2h88mj8M5AX4T4NO-NAC2rqkpmKOq/view?usp=sharing

Kísérő programként jártunk még a Heves Megyei Levéltárban is, ahol korabeli dokumentumokat tekinthettünk meg. Itt a gyerekek nemcsak az irodalomórán tanult versekből, hanem a levelekből, újságcikkekből is tovább ismerkedhettek a reformkor zengzetes nyelvezetével… 🙂 Erről is készült ppt:

A projektzárón elénekeltük a Himnuszt kanásztáncritmusban – ahogy Nyáry Krisztián könyve erre felhívta a figyelmet –, valamint olyan stílusban, ahogyan Erkel eredetileg gondolta: verbunkos-katonadalra hangolva. Ezt zongorista tanítványunk kísérte.

Szintén a projektzárón mutattuk be a reformkori életképeket bemutató ppt-t, amelynek – hagyományainknak megfelelően – korabeli jelmezbe öltözött tanítványaink voltak modelljei. 🙂 Néhány dia ebből:

Énekórákon az osztály minden tagja megtanulta a palotás koreográfiáját; a helyszűke miatt végül négy pár mutatta be a projektzárón. Íme:

https://drive.google.com/file/d/1swsuLISUC-EIZHmLYjWMIHWSwsSiZAQY/view?usp=sharing

Nagy munka volt, de nagy élmény is, megérte! 🙂

(Köszönjük a szülőknek és a gyerekeknek a fotók közzétételének engedélyezését!)

2021. november 10.

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s