Óratervek

“Előgyakorlat” egy versklip készítéséhez (ld. https://magyaroramegminden.com/2018/11/18/elkeszultek-a-versvideok/) – egyelőre csak elméletben

Íme egy komplett, kidolgozott óraterv az első próbálkozásokhoz:

Ady Endre: Párisban járt az Ősz

Fejlesztési területek: Befogadói képességek, belső képteremtés, kreativitás, elvonatkoztatás, a szimbólumok, költői képek felfejtésére való képesség, az elsődleges és mögöttes jelentés észlelése a ráérzés szintjén. Együttműködési készség.

Az óra didaktikai feladata: Költői szöveg továbbgondolásán alapuló kollektív alkotómunka.

A tanítandó ismeretek: A „lírai én” mint a korszak verseinek fontos eleme fogalmának mélyítése. A szimbólum fogalmának bővítése, mélyítése, az évszak- és napszakszimbolika ismétlése. A házi feladatban a szóképek, alakzatok ismétlése; szerepbe helyezkedés.

Módszerek, munkaformák: Asszociációs játék, gondolattérkép, tanulói referálás, tanári magyarázat, versbemutatás, csoportos alkotómunka. A házi feladatban: szerepbe helyezkedés.

Eszközök: Tankönyv, füzet, tábla, interaktív tábla, megírt cédulák fogalmakkal.

Tantárgyi kapcsolatok: anyanyelv, mozgókép- és médiaismeret, ének-zene.

Felhasznált forrás: Pethőné Nagy Csilla: Módszertani kézikönyv. Korona Kiadó, 2005.  (gondolattérkép-módszer)

Előzmények: Az előző órákon megismerkedtünk Ady néhány versével (Sem utódja…, A Hortobágy poétája, A magyar Ugaron), ezek kapcsán elkezdtünk ismerkedni az újfajta stílussal, a szimbolizmussal.

Az előző tanévben több megvalósított videót is készítettek a gyerekek, alkotópárokban: Kölcsey Huszt című versére két fiú, Defoe Robinsonjához pedig 3 páros készített „reklám-klipet”. Koruknál fogva is közel áll hozzájuk a filmes nyelv, így bátran nyúlhattam ehhez a módszerhez.

Megjegyzés: Értelmezések helyett inkább a továbbgondolást tartom fontosnak Ady esetében: legyen a vers gondolatébresztő, asszociációkat elindító. A befogadás során tanuljanak meg utat engedni ezeknek az asszociációknak.

A terem berendezése: 4-5 fős csoportokban dolgoznak a gyerekek

Az óra menete:

 

Idő (perc) A tanulók

tevékenysége

A pedagógus

tevékenysége

Célok és feladatok Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Megjegyzések
1. Jelentés Üdvözlés Szervezés        
2-4. Aktív részvétel a játékban. Asszociációs játék ismertetése és irányítása Ráhangolódás Ady stílusára, motiváció Asszociációs játék Frontális, stafétaszerűen Megírt cédulák A cédulákon több évszak- és napszakmotívum szerepel
5-7. Gondolattérkép készítése egyénileg. Feladatismertetés és séma felrajzolása a táblára: Készítsetek gondolattérképet az ősz fogalmához! A témára fókuszálás, a versértelmezés segítése. Gondolattérkép. Egyéni, írásbeli. Tábla, füzet. Óraszám felírása (5. óra), a cím helyét még kihagyjuk.
8-10. A kijelölt tanuló ismerteti az előzetes feladatot. Meghallgat, értékel, összegzi a lényeget. A témára fókuszálás, a versértelmezés segítése. Szóbeli ismertetés, vázlat kivetítése. Egyéni tanulói referálás Interaktív tábla Az évszak- és napszakszimbolika a hagyományokban.
11. A cím füzetbe írása Célkitűzés, a cím felírása a táblára: Ady Endre: Párisban járt az Ősz Célkitűzés Füzet
12-14. Feladatismertetés: egy-egy filmkészító stáb vagytok, Ady verse alapján kell videoklipet forgatni. írjátok le, milyen helyszínt választanátok, milyen évszakban, napszakban forgatnátok, milyen főszereplőt választanátok: kora, külseje, ruházata? Milyen kísérőzenében gondolkodtok? A versben való elmélyülés, személyessé tétel, továbbgondolás. Annak megláttatása, hogy Ady korát megelőzve, már a 20. század elején egészen modern verstechnikákat alkalmazott, az asszociációkra épített a képekkel,  szimbólumokkal „Filmes” alkotómunka, fantáziajáték. Csoportmunka. Interaktív tábla. A feladatismertetés alatt kivetítem a szempontokat és a T-ábrát a fejléccel. Ugyanennek nyomtatott változatát kapják az egyes csoportok.

 

Fontos, hogy a munka a vers alapján történjen, minden mozzanat bizonyítható legyen a vers kifejezéseivel!

15. A vers meghallgatása, szemmel követése a tankönyvből Tanári bemutatás A versre koncentrálás (nem először hallják már) Tanári bemutatás Frontális Tankönyv Tk. 13. o.
16-30. A feladat kidolgozása. Figyelemmel kísérés, igény szerint segítés, biztatás. A kiosztott megoldólapok
30-40. A csoportok szóvivői ismertetik a klipforgatókönyvek terveit. Meghallgatás, vitára bocsátás, kérdések stb. Szempont: valóban a vers szövegére épül-e az elgondolás? Közzététel Frontális Közben a „Szent Mihály lova” kifejezés megbeszélése
41. A vers közös elmondása Irányítás Memoriter lesz, ezért gyakorlás, bevésés is a cél. Csoportos vershangoztatás. Frontális
42-43. A házi feladat feljegyzése, a feladat megtekintése a munkafüzetben. A házi feladat kijelölése, előkészítése A stiláris jellemzők számbavétele, felismerése, gyakorlása. Frontális. Mf. 11/5

+ füzetbe 1 mondat: mit súghatott az Ősz a lírai én-nek?

44-45. A munka értékelése, lezárása, pozitív előretekintés a továbbiakra.

Melléklet: a “stáboknak”, csoportoknak kiosztandó lapok, ezen dolgozhatnak

Ady Endre: Párisban járt az Ősz

klip-forgatókönyv

 

A forgatáshoz a stáb által választott

helyszín:

évszak:

napszak:

időjárás, fényviszonyok:

szereplő(k) neme, kora, külseje, öltözéke:

Ez látható a filmen

(A vers alapján!)

Ez történik a lélekben (nem látható) Megjegyzések
 

 

 

 

 

 

 

   

Ha készen vagytok, gondolkozzatok:

Mit súghatott az Ősz a költőnek?

2018. november 23.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

Életre kelt szereplők, varázstárgyak

Óraterv 5. osztályosoknak – még mindig a mesékhez

Mivel az ötödikesekkel ezekben a hetekben foglalkozunk a mesékkel, a kétféle – nagyon különböző! – meseprojektet megtámogatandó, íme egy óraterv is.

Módszerek: drámapedagógiai

A terem berendezése: egy nagy kört alkotva ülünk

Eszközigény: előre megírt cédulák; annyi (kicsit több) tiritarka gomb, ahányan vagyunk. (Lehet más tárgy is, én a privát gombgyűjteményemmel játszom.)

Időkeret: egy átlagos létszámú osztályban két összevont óra szükséges a játékok végigjátszásához.

Az óra menete:

A mesék világa csodálatos világ, megszoktuk, hogy mindenki és minden beszél.

Feladat: Húzz egy cédulát, ezen a Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi című mese egy szereplőjének a nevét olvashatod, de lehet, hogy tárgy vagy helyszín szerepel rajta. Nyilatkozz meg a szereplő, tárgy, helyszín nevében! Ügyelj az egyes szám első személyre! Alaposan fontold meg, mi járhat annak a szereplőnek, tárgynak stb. az „eszében”, lehetőleg olyan dolgot fogalmazz, amit nem részletez a mese, hanem a te képzeleted nyomán született! Minden megnyilatkozás után a többiek feladata, hogy kitalálják, kinek/minek a monológját hallottuk.

(Megjegyzés: természetesen más, éppen olvasott mesével is játszhatjuk.)

Varázstárgyak

Motiváció (előre megbeszélem a szereplőkkel): Valaki „beszorult”, a mesehős arra sétál, és kiszabadítja. A bajbajutott (népmesei fordulatokkal) hálálkodik, majd ad egy bűvös tárgyat, ami majd hasznára lesz, ha ő maga is bajba jut egyszer.

A kör közepére kiszórok mindenféle (színes, képes, figurás, régi és új) gombot.

Feladat:

  1. Nézd a helyedről a gombokat, bűvöld, vedd szemügyre őket! Figyelj, melyik „szólít” meg téged!
  2. Tapsra indulj, és vedd ki a kupacból a te gombodat! Ügyelj a társaidra, ne cívódjatok!
  3. Visszaülve a helyedre tartsd úgy a gombot, hogy mindenki lássa! Ha meglátod másnál a te választott gombodat, kerekedj föl, alkudozz, próbáld meggyőzni másik tulajdonosát, hogy cseréljen veled!
  4. A csere vagy létrejött, vagy nem. Barátkozz meg a helyzettel, fogadd el a gombodat! Hamarosan rájössz, hogy gombodnak bűvös ereje van, derítsd ki, mi is lehet az!
  5. Légy nagylelkű: nézz végig társaidon: vajon kinek lehet igazán szüksége a varázsgombodra?

Sorban mindenki nevezze meg egy mondatban gombja varázstudományát, majd menjen oda egy társához, ajándékozza neki! (Hogy ki hány ajándékot kap, ill. ki milyen nagylelkű; törekszenek-e arra, hogy mindenki kapjon – mindez sokat elárul a gyerekekről, én nem irányítom a folyamatot.)

A játék játszható vegyes tárgyakkal is.

Változat: a választott gomb nevében meséld el történetedet: melyik meseszereplő ruhájáról szakadtál le? Mi volt életed legboldogabb és legboldogtalanabb pillanata?

(A játék alapját Demeter Magdolna egri drámapedagógustól tanultam.)

 

Interjú 

(Ismertetve többek között Pethőné nagy Csilla módszertani könyvében, ezt fejlesztettem tovább a kérdezéstechnikákkal)

Párokban dolgozunk.

Egyikőtök válasszon egy mesehőst a Tündérszép Ilona és Árgyélus c. meséből, akinek a „bőrébe bújik”, a másik pedig kérdezze őt! Figyelem! Itt most ne tárgyak stb. nevében gondolkodjatok, hiszen a kérdező a döntések, cselekvések okaira, érzésekre kérdezzen majd! Javasolt fordulatok: Miért döntöttél úgy…? Jól döntöttél-e…? Nem bántad-e meg…? Ma is így döntenél-e…? Mire gondoltál, amikor…? Mit éreztél, amikor…? Elérted-e, amire vágytál…?  Ismét olyan dolgok fogalmazódjanak meg, amelyeket nem részletez a mese, egészítsétek ki képzeletetekkel!

gombok.jpg

2018. szeptember 24.