Egri csillagok-projekt a 6. osztályban

Mint több projekt ismertetésekor is írtam, Hunyadi-Buzás Éva kolléganőmmel remekül tudunk együtt dolgozni. Ez volt a második közös projektünk. (Az előző, Arany János – Szent László- és az ezt követő, 7. osztályos Reformkor és szabadságharc-projektet már ismertettem. Azóta nyolcadikos lett ez az osztály, most egy újabb projekt zajlik…)

Mivel több iskolában elkezdték már az Egri csillagok feldolgozását, vagy épp készülnek rá, hátha hasznát veszik ötleteinknek. Könnyű dolgunk van, hiszen Egerben élünk, tanítunk, így a munka, a választható feladatok jelentős része speciálisan helyhez kötődik – ám akadnak jócskán másféle tevékenységek is.

Mi úgy csoportosítjuk a tananyagot, hogy ez a regény s vele a projekt legyen az utolsó egység a tanév végén. Rengeteg séta kapcsolódik ide, ezeket kellemesebb jó időben megjárni, no meg a sokféle, szabadabb munkálkodás talán még motiválja az egész évi tanulásban elfáradt diákjainkat is… Kb. 4 hét alatt zajlott a megvalósítás – az alább ismertetett előzmények után, természetesen –; ezalatt dolgozhatták ki vállalt feladataikat, erre az időre szerveztük a kísérő programokat, az irodalomórákon pedig „hagyományos” módon dolgoztuk fel a regényt, hiszen sok elméleti tanulnivaló vár elsajátításra Gárdonyi műve apropóján.

Tantárgyi koncentráció: anyanyelv, történelem, földrajz (természetismeret), erkölcstan, ének-zene, technika és életvitel, rajz és vizuális kultúra, osztályfőnöki.

Előismeretek: Történelemórákon megismerték a török hódoltság korát, az ország 3 részre szakadását. Ősszel, a várostrom évfordulóján részt vettek a hagyományos várjátékokon (szintén az egri gyerekek kiváltsága: a várban rendezik a város hatodikosainak, több évtizedes hagyománya van) – ez főleg hangulati előkészítő, motiváció volt számukra, hiszen ekkor még nem voltak történelmi ismereteik az adott korról.

 Célunk: Megismerni a török hódoltság korát, városunk török emlékeit; tapasztalati szinten elmélyülni a szokásokban, életérzésben.

Szerződést készítettünk, ezt mindenki aláírta:

https://drive.google.com/file/d/1TEn98IjD5QKBqdqP1RzLwX3bJSTNjOF5/view?usp=sharing

A választható feladatokat kifüggesztettük az osztályteremben, 1 hét határidő állt rendelkezésükre a témaválasztáshoz (egyénileg vagy 2-3 fős csoportokban). Segítettünk nekik a források megjelölésével ill. folyamatos konzultációkkal. Az egyéb tantárgyakat tanító kollégák is segítettek igény szerint. Kértük, hogy a feladatokat mindig a regény szövege alapján dolgozzák ki.

Az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó résztémák:

 

 1. Magyar irodalom: Gárdonyi Géza élete. Az Egri csillagok forrásai. A regény műfaja. A történelmi regény. Az Egri csillagok szerkezete, a jellemek, fejlődésük.
 2. Anyanyelv: A mű stílusa. A török jövevényszavak.
 3. Történelem: A három részre szakadt ország: az egyes részek neve, központja. Élet a három részre szakadt országban. Mi az, ami összeköti az egyes részeket? Az iszlámról tanultak felelevenítése. (?) Török és magyar katonák, fegyverek. Múzeumpedagógiai foglalkozás az egri Dobó István Vármúzeumban: Gárdonyi titkosírása. Gárdonyi sírjának megtekintése az egri várban.
 4. Földrajz: Gárdonyi életének helyszínei, a mű magyar és török helyszínei, Eger ismerete, egri helyszínek.
 5. Erkölcstan: Helyzetek és döntések a valóságban és a műben. Egyéni és társadalmi érdek. Hősiesség, hétköznapi hősök.
 6. Ének-zene: Tinódi munkássága, művei. Gárdonyi zenei tevékenysége, kántorsága, hangszerei.
 7. Technika és életvitel: A korabeli fegyverek. A török korból ránk maradt szokások, ezekhez kapcsolódó tárgyak, török és magyar korabeli ételek, étkezés, kellékek.
 8. Rajz és vizuális kultúra: Történelmi témájú metszetek, festmények. Jelmez- és ruhatervek. A PPT-k diáinak esztétikus elrendezése.
 9. Osztályfőnöki: Látogatás a Gárdonyi Géza Emlékmúzeumban: Gárdonyi személyes tárgyainak, hangszereinek megtekintése. Az életéről tanultak „élményesítése”, szemléltetése. A kulturált viselkedés és a gyalogos közlekedés szabályai.

Választható feladatok (zárójelben a fejlesztendő kompetenciák):

 

1.”Török tárgyak tárháza” webáruház – Tervezz képes katalógust a tárgyakról a regény és saját kutatásaid alapján! Lehet rajzos prospektus vagy digitális formában elkészíteni

(Ránk hagyományozódott török szokások, ezek tárgyiasult darabjai. Válogatás, súlypontozás. Digitális kompetenciák. Írásbeli szövegalkotás: jártasság a kereskedelem és reklám nyelvezetében. Esztétikai érzék, arányérzék: a PPT diáinak elrendezése, kép és szöveg aránya.)

https://drive.google.com/file/d/1BqrUJCP1KY1Mla97h-KbgxO4NrmDdZFz/view?usp=sharing

tgyaktárház.jpg

 1. Nézz utána a mohamedán vallásnak, és tarts érdekes, rövid beszámolót a vallás eredetéről, szokásokról, tilalmakról, ünnepekről!

(Kutatómunka, válogatás, súlypontozás. Tolerancia: eltérő nézőpontok megismerése. Más kultúrák megismerése, elfogadása, a cselekedetek, szokások (vallási) mozgatórugóinak megismerése. Erkölcsi megítélés, véleményalkotás és –nyilvánítás: az emberélet értéke mindenek felett!)

 1. Tervezz jelmezeket az Egri csillagok egy elképzelt előadásához! A rajzok a regény leírásai alapján készüljenek! Ügyelj arra, hogy mindkét nem és minden társadalmi réteg számára tervezz öltözéket!

(Kutatómunka, válogatás, súlypontozás. Kreativitás, esztétikai érzék, stílus. Divattörténet, a hétköznapi és alkalmi öltözködés történelmi szemlélete. Kronológiai érzék.)

jelmezterv.jpg jelmezterv.jpg2.jpg

 1. Nézz utána, milyen török jövevényszavak kerültek át nyelvünkbe! Gyűjts össze minél többet, és készíts képes szótárt a jövevényszavakból!

(Kutatómunka, válogatás, súlypontozás. anyanyelvi kompetenciák: nyelvtörténeti ismeretek, összehasonlító nyelvészeti szemlélet megismerése és alkalmazása. Analizáló készségek.)

 1. Mit főzhettek az egri várban hétköznap, és milyen ételekkel ünnepelték a győztes csatát? Nézz utána a korabeli ételeknek, és tervezz egy ételsort! Mivel terítenél, milyen környezetben tálalnál? Rajzold is le! Milyen zene szólna?

(Gasztronómiai ismeretek, étkezési kultúrák, alapanyagok. Összehasonlítás. Gasztrotörténeti szemlélet. Stílusérzék: korok-nemzetek-stílusok markáns elkülöníteni tudása.)

 1. „Egri csillagok – emléktúra”: Tervezd meg az útvonalat és a programot! Milyen helyszíneket érintenél, ott mi várna a túra résztvevőire?

(Helyismeret, földrajzi tájékozódás. Szervezőkészség, a prioritások felismerése. Esztétikai érzék: a prospektus vonzó formájának kialakítása. Írásbeli szövegalkotás: jártasság a kereskedelem és reklám szaknyelvében.)

utazási.jpg2.jpg

utazási.jpg3.jpg

utazási.jpg4.jpg

 1. Rendezz társaiddal török divatbemutatót! Ügyeljetek a hajviseletre, a kiegészítőkre, ékszerekre, sminkre is! Rendezhettek turbánkötő versenyt is sálból, kendőből, stólából, díszíthetitek ékszerekkel!

(Esztétikai és stílusérzék, kreativitás, szervezőkészség. Térérzékelés, térbejárás, helyes testtartás, mozgáskultúra.)

török divatbemutató régről.jpg

török jelmezesek.jpg

 1. Fegyverkovács-műhely. Megbízást kapsz, hogy készítsd el a magyar és a török sereg fegyvereit! Rajzold le, milyen fegyverekről van szó! Készítheted PPT-formátumban is!

(Kutatómunka, válogatás, súlypontozás. Hadtörténeti ismeretek alkalmazása. Összehasonlítás. Szövegalkotás: szaknyelv: a fegyverek működésének, használatának egyszerű, pontos, érthető magyarázata.)

Szokás volt a kardokat felirattal, jelmondattal is ellátni. Mi volt Bornemissza Gergely kardjába vésve? Te mit vésetnél a te kardodba?

(Jelképteremtés, sűrítés. Anyanyelvi esztétikum, szó és gondolat egysége.)

https://drive.google.com/file/d/1PzvhUKqA0kQqOo28AXlTtw3drpVKI29r/view?usp=sharing

fegyver.jpg

fegyver.jpg2.jpg

 1. A törökök 150 éves itt-tartózkodása idején sok törökcsúfoló mondóka, vers, dal, szólásmondás született. Gyűjts ezekből minél többet, készíts belőlük tetszetős tablót! Lehet rajzokkal, karikatúrákkal díszíteni.

(Kutatás, válogatás, súlypontozás. Gyűjtőmunka adott szempont szerint. Esztétikai és arányérzék: a tablók elrendezése. Kreativitás.)

Egri cs. projektmunkák.jpg3.jpg

A feladatokat tetszés szerint 3 fős csoportban, párban vagy egyénileg oldjátok meg!

További egyéni feladatok inkább egyénileg dolgozni szerető gyerekek számára:

– Másold le díszesen, illő formában Dobó esküjét, hogy kitehessük az osztályban!

eskü.jpg

eskü2.jpg

– Ugyanezt megteheted Gárdonyi titkosírásával is!

(A projektzárón történő bemutatáskor: szóbeli szövegalkotás, kiállás, előadói készségek, szuggesztivitás.)

fegyver.jpg3.jpg

 

Tanórákon kívüli tevékenységek:

 • Látogatás a várban, a Gárdonyi-ház és Gárdonyi sírjának megtekintése
 • Részvétel a vár múzeumpedagógiai foglalkozásán a titkosírás témájában
 • Séta a középkori városfal mentén (kb. 2 órás gyaloglás – a lábunk biztosan “emlékezni” fog, merre húzódott a városfal! 🙂 )
 • Török emlékek nyomában – tanulmányi séta (Török fürdő, Valida szultána feltárt fürdője, minaret, Dobó tér, Végvári vitézek tere; vendéglátóhelyek: Egri pasa sátra stb.)
 • a „Nagy Könyv” térplasztikának, Tinódi szobrának a Tinódi téren és Gárdonyi érsekkerti szobrának megtekintése

térplasztika.jpgigazi.jpg

Mindezeket térképes tájékozódás, útvonaltervezés, előzetes felkészülés, kutatómunka előzi meg, és megbeszélés, feldolgozás követ.

2019. február 10.

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s