János vitéz-projekt

SZERZŐDÉS

Mi, az 5. c osztály tanulói arra szerződünk, hogy

tudásunk és képzeletünk szárnyán felemelkedünk, elkísérjük Kukorica Jancsit kalandjaira, vele leszünk, segítjük, ha kell, majd visszatérve bőségesen beszámolunk mindarról, amit jártunkban-keltünkben, jól körülnéztünkben ott megtapasztaltunk.

Kelt Egerben, az Úrnak kétezer-tizenkettedik esztendejében,

Boldogasszony havának tizedik napján.

Választható feladatok a János vitéz-projekthez

A következő feladatokban csoportban dolgozzatok, osszátok fel a munkát!

  1. Készíts részletes tervet egy képzelt elvarázsolt kastélyhoz! A kastély egy-egy szobája János vitéz egy-egy kalandjához kapcsolódjon, interaktív játékokkal, ötletekkel! A terv tartalmazza a kastély külső tervét rajzban; az odajutás módját (ez is lehet mesebeli!); az egyes szobák és a berendezések, játékok leírását, esetleg rajzát és a kastélyból való kijutást.

2. Tervezz meg egy mesevasutat! A mesevasút utasai valahogy éljék át János vitéz kalandjait: vagy elhaladnak a kalandok helyszíne mellett, vagy egy-egy állomáson kiszállhatnak és újraélhetik a kalandokat! Lehetnek minden utas számára egységes és külön választható kalandok is. A terv tartalmazza a mesevasút útvonalának rajzát, azokat a látképeket, amelyeket az utasok látnak, és szavakban írd le az egyes állomásokon az utasokra váró programokat! Lehet kínálni is az utasokat stílusos ételekkel-italokkal! (Bátran használd a fantáziádat: a vasút földön, vízen és levegőben, de akár föld alatt is mehet!)

3. Készítsd el – ha kell, technikatanárod segítségével – a János vitéz egy tetszés szerinti helyszínének makettjét! Az anyagot, módszert válaszd kedved szerint, de könnyen szállítható legyen!

Egyéni vagy csoportos feladatok:

4. Készíts jelmezterveket a János vitéz egy képzeletbeli előadásához! Minden fontosabb szereplő kapjon jelmezt, akinek szükséges, többfélét is, szerepeik szerint. (Pl. Jancsi juhászlegényként, huszárként és Tündérország fejedelmeként is színre lép.) A terv tartalmazzon szép, színes rajzokat (1 ruhaterv=1 A/4-es lap), alatta megnevezéseket ill. leírásokat!

5. Tervezz emléktúrát Petőfi életéhez kapcsolódva! A terv tartalmazzon térképet, amelyen bejelölöd az útvonalat, az egyes városokat, helyeket, ahol megállnak a kirándulók, és az egyes programokat, amik azokon a helyszíneken várnak a kirándulókra!

6. Inkább egyéni feladat: Írj naplórészleteket valamelyik szereplő képzelt naplójából! Stílusos nyelven, legalább 5 bejegyzést tartalmazzon, ezek eseményt is leírhatnak vagy érzéseket, csak utalva az eseményekre.

7. Egy-két gyerek számára szóló feladat: írjatok „csasztuskát”, vagyis költsétek át a János vitéz néhány versszakát úgy, hogy az osztályról szóljon! A szótagszám, rímelés és néhány részlet azért maradjon meg az eredeti versszakokból! (Nem muszáj sorban egymás után következő versszakokat átkölteni, meg lehet keverni, és persze lehet vidám, vicces!)

8. Írd át a János vitéz egy részletét prózában ”eszperente nyelvre”, azaz csak e magánhangzók lehetnek a szövegben!

9. Készíts rejtvényfüzetet a János vitézről! A füzet többféle rejtvényt is tartalmazzon! (Pl. kvízkérdések vagy totó Petőfi életéről, keresztrejtvény, párosító, képrejtvények, labirintus stb.)

Minden feladatot igényesen oldjatok meg, tetszetősen készítsétek el, az írásbelieket hiba nélkül, ha kell, összefűzve, szépen (de nem kellenek drága megoldások)! Minden megoldás valóban kapcsolódjon a János vitézhez!

Segítek, kérdezzetek! Határidő és projektzárás a János vitéz összefoglalása után.

A megvalósítás szaktárgyak-területek szerint:

  1. Osztályfőnöki

Tanulmányi séta: Petőfi nyomában Egerben (a Hittudományi Főiskola falán lévő emléktábla, a Petőfi tér, Petőfi-szobor)

2. Ének-zene

Pásztordalok: A juhásznak jól van dolga

Kelj fel, juhász

Győri kanász a dombon

Megismerni a kanászt

Huszárnóták: Jól van dolga…

Huszárosan vágatom a hajamat

Egyéb:             Aki dudás akar lenni

Rózsa, rózsa, labdarózsa

Két szál pünkösdrózsa

Népi hangszerek: népi furulya, duda (ezeket a projektzárón V. Gyuri népzenész élőben szólaltatta meg)

3. Tánc és dráma:

Szerepjátékok: Interjú

Némajátékok

Belső monológ

Pletykajáték

4. Erkölcstan:

„Lelki levelesláda”: adj tanácsot a hősnek!

 Bírósági tárgyalás: érvelj Kukorica Jancsi mellett és ellene! (a nyáj elvesztése kapcsán)

5. Rajz: (R. Tímea)

Izgalmas és nem szokványos feladatot kaptak Timi nénitől: Tündérországot ill. a sötétség országát kellett montázstechnikával megalkotniuk. A munkákat a projektzárón kiállítottuk. Emellett folyamatosan ismerkedtek a népi világ tárgyaival: ruhadarabok, bútorok, használati eszközök stb. Ezekről akár képet, akár mintadarabot is hozhattak, szintén a projektzáró kiállításán kaptak helyet. Megismerték a hagyományos magyar parasztház beosztását is.

6. Magyar nyelvtan:

Mivel éppen a jelentéstannal foglalkoztunk tananyag szerint is, így bőséges példaanyagot elemezhettünk a János vitézből: rokon értelmű árnyalatok, népies szavak, kifejezések, népi szólások, közmondások; illetve a mű stílusát is megvizsgáltuk – megtanultuk a legalapvetőbb szóképeket (hasonlat, megszemélyesítés, metafora) és a költői jelző fogalmát. Külön figyelmet fordítottam azokra a kedveskedő népi metaforákra, amelyekkel a szerelmesek megszólítják egymást.

7. Magyar irodalom:

(Ezt külön nem részletezem, mivel a hagyományos értelmezés mentén haladtunk.)

8. Matematika: (A.-né K. Tünde)

Melyik évben írta Petőfi Sándor a János vitéz című elbeszélő költeményét?

Írd le az évszámot római számokkal:

Olvasd el az alábbi versszakot, majd oldd meg a feladatot!

Elpusztulj előlem, többé ne lássalak!”
Jancsi gazdájából így dőltek a szavak;
Fölkapott hirtelen egy petrencés rudat,
A petrencés ruddal Jancsi után szaladt.

Állítsd növekvő sorrendbe az alábbi eszközöket hosszuk szerint:

Fokos: 620mm

Pásztorbot: 16dm

Petrencés rúd: 1100cm

Az alábbi versszakból kiderül, hogy hány zsivány volt a tanyán:

Csalatkozott Jancsi, mert az nem volt csárda,
Hanem volt tizenkét zsiványnak tanyája.
Nem állott üresen a ház, a zsiványok
Mind a tizenketten odabenn valának.

Végezz számításokat!

A zsiványok egy hatod része beszélgetett, a zsiványok egy negyede a pénzt számolta, egy harmad részük az asztalnál aludt. A többiek a tűznél melegedtek. Hányan voltak ők?

A műben több régi mértékegységet is említ a költő:

Törökök vezére hétlófarkú basa,
Ötakós hordónak elég volna hasa;
A sok boritaltól piroslik az orra,
Azt hinné az ember, hogy érett uborka.

Végezd el az átszámításokat!

2 és fél akó = … liter

4 akó = … hl

Vitte az óriás János vitézünket;
Nagy lába egyszerre félmérföldet lépett,
Három hétig vitte szörnyü sebességgel,
De a tulsó partot csak nem érhették el.

Számítsd ki!

2 mérföld = … km

5 és egy negyed mérföld = … m

Tündérország első kapuját őrzötte
Félrőfös körmökkel három szilaj medve.
De fáradságosan János keze által
Mind a három medve egy lett a halállal.

Váltsd át az alábbi mértékegységeket!

4 rőf anyag = … cm

3 és fél rőf = … cm

Egészítsd ki az alábbi mondatokat! A zárójelben lévő kérdőszavak segítenek a megoldásban.

A János vitézben nagyon fontos szerep jut a számoknak. A mű …………. (hány?) fejezetből áll, amely csodálatos szám, hiszen ez a szám egyenlő ….x….x….(Három szám szorzata) A történet  lezáró  részben különösen sok utalás  történik a titokzatos  ……………(hányas?) számra.   Az   óriás   …………(hány?)   hét   alatt  viszi   el   János   vitézt  Tündérországba.   A történetbeli   állatok   is   …………………..(hányasával?)   jelennek   meg,   és   János    vitéznek ……….(hány?) kapun kell átjutnia.

Készítsetek plakátot a régi mértékegységekről! (A plakátokat szintén kiállítottuk a projektzárón.)

8. Történelem: (V.-né F. Ildikó)

Országok a János vitézben – térkép

Uralkodók: francia király, török császár, Tündérország fejedelme.

Az államformák, fogalmuk, jellemzőik. (császárság, fejedelemség, köztársaság; egyeduralom, parlament, korlátozott hatalom)

Összehasonlítás: mindezek a János vitéz megírása idején és ma. Mai példák keresése. Plakátkészítés: térkép. Kiselőadás: híres államfőkről (pl. István – fejedelemből király; II. Erzsébet)

9. Természetismeret: (M. Judit)

Feladatlap

Totó

  1. Hogy nevezzük a szarvasmarhának legelőn tartott csoportját? a) gulya b) nyáj c) csorda
  2. Melyik állandó madarunk?

a) gólya b) daru c) galamb

3. Tündérország kapujában melyik három állattal találkozott János vitéz?

a) medve, oroszlán, sárkánykígyó b) medve, róka, oroszlán c) sárkánykígyó, medve, daru

4. A valóságban melyik ország határos Franciaországgal?

a) Spanyolország b) India c) Írország

5. Az emberi szem hány színt tud megkülönböztetni a szivárványban?

a) 5 b) 6 c) l

6. Melyik kontinensen található India?

a) Európa b) Ázsia c) Afrika

7. Melyik nem édesvíz?

a) óceán b) tó c) patak

8. Milyen domborzati forma a rónaság?

a) síkság b) dombság c) hegység

9. Melyik napszakban látható a délibáb?

a) éjszaka b) hajnalban c) délben

10. Olaszországnak mi a régies megnevezése?

a) Szerecsenország b) Tatárország c) Taljánország

11. Hova soroljuk a rozmaringot?

a) virág b) cserje c) fa

12. Mitől szőke” a folyó?

a) iszaptól b) kukoricától c) napsugaraktól

13. Melyik földrajzi helyet érdemes keresnünk a térképen?

a) Taljánország b) Óperenciás tenger c) Tündérország

13+1 Milyen alakzatban repülnek a vándormadarak?

a) U alakban b) V alakban c) nincs szabályos alakzat

Activity

Háromféle kártyából húzhattok!

  1. Az első kártyán lévő fogalmat körülírással kell elmagyarázni, de úgy, hogy magát a szót nem mondhatjátok ki.

2. A második típusú kártyán a műben szereplő valamelyik természeti képet kell    elmutatni

3. A harmadik típushoz olyan fogalmak tartoznak, amelyeket le kell rajzolnotok

Készítsetek térképet a katonák útvonaláról!

(Tatárország, Szerecsenország, Taljánország, Lengyelország, India, Franciaország)

Rajzoljátok le a megismert országok közül annak a zászlóját, ahová szeretnétek eljutni!

Milyennek képzelitek a griffmadarat? Rajzoljátok le!

———————————————————————————————————————————

A projektzáró forgatókönyve (egyben családi nap is volt meghívott szülőkkel, nagyszülőkkel, testvérekkel)

Berendezés: körben székeken a meghívottak (a családon kívül igazgatónk, és a gyerekek alsós tanítói és mostani tanárai; vendég: V. Gyuri népzenész), a falakon a gyerekek montázsai, plakátjai; kiállítás népi tárgyakból, népviseletekből; büféasztal (ld. később)

Program:

  1. Köszöntő, a projekt célja, szempontjai, jelentősége

2. Közös éneklés (gyerekek, szülők): A juhásznak jól van dolga

3. Meglepetés-vendég és hangszerei bemutatása: V. Gyuri, iskolánk volt tanulója

4. A gyerekek bemutatják projektmunkáikat (jelmeztervek, naplórészletek, makettek, elvarázsolt kastély, mesevasút, társasjáték, rejtvényfüzetek)

soma napló vágott.jpg

ház vágott.jpg dani falu vágott.jpg

kata tsassal vágott.jpg

soma táj vágott.jpg

5. Kóstoló a büféasztalról (ezalatt a gyerekek átöltöznek a jelmezekbe)

Ételek, ételfeliratok:

„Egy turós lepényért látását nem adtam” – túrós lepény Jancsi falujából

„Enni nem ettek mást, mint levegőeget” – levegőéggel készült pillecukor

„Kukorica között találtak engemet,

Úgy ruházták rám a Kukorica nevet.” – csemegekukorica-konzerv, pattogatott kukorica

„Nem szükséges nekik sem étel, sem ital,

Élnek a szerelem édes csókjaival.” – különböző csókok (puszedlik) Tündérországból

„Megette maradék kevés szalonnáját” – szalonnakatonák

szalonna.JPG

„Hanem mit ebédelt, ki nem találjátok,

Gondolnátok-e mit? Csupa kösziklákat.” – kődarabok az óriáskirály asztaláról (Dunakavics cukorka)

torta.JPG

„Ha szomjaztak, vizet felhőből facsartak.” – felhőből facsart italok (limonádé)

„A kancsók mélységes fenekére néztek” – a zsiványok bora (piros szőlőlé)

ágyúgolyók a huszárok ágyúiból  – kekszgolyóágyúgolyók.JPG

6. Jelmezes felvonulás: Iluska

Iluska vágott.jpg

menyecske:

menyecske vágott.jpg

óriás:

óriás vágott.jpg

szellem:

szellem vágott.jpg

zsivány:

zsivány vágott.jpg

a nyáj – részlet:

nyáj vágott.jpg

boszorkány (jómagam öltöztem be, volt nagy derültség 🙂 ):

banya vágott.jpg

banya ül vágott.jpg

  1. Játékos családi vetélkedő (szülők – nagyszülők – gyerekek)

A vetélkedő kérdései, feladatainak sorrendje:

1.pásztorok (írásban)

2.villám: állatok

3.szalonnafajták

4.hibajavítás

5.villám: ruhadarabok, bútorok, életmód

6.madárkereső

7.névváltozatok

8.villám: igaz-hamis

9.országok

10.régi mesterségek

Részletezés:

Pásztorok

Kukorica Jancsi pásztor volt, juhászbojtárként a juhnyájat őrizte.

Hogyan nevezzük azt a pásztort, aki

a marhákat őrzi?………………………………………………………………..

a disznókat őrzi?……………………………………………………………….

a lovakat?………………………………………………………………………..

Villámkérdések

1.állatcsaládok, apaállat, anyaállat, utód; állatcsapatok nevei

(A csapatok számot választanak, a feladványról eldöntik, melyik állatra igaz)

Választhatók: birka, marha, ló, kutya, sertés, kecske – zárójelben a megfejtés

  1. gulya (marha)

2. falka (kutya)

3. borjú (marha)

4.kan (sertés,kutya)

5.csődör (ló)

6. gida (kecske)

7. szuka (kutya)

8. nyáj (birka, kecske)

9. ménes (lovak)

10. bárány (birka)

11. bak (kecske)

12. kanca (ló)

13. koca (sertés)

14. kos (birka)

Szalonnafajták (A csapatok leírva gyűjtik össze, majd felolvassák)

„Megette maradék kevés szalonnáját”

Milyen szalonnafajtákat ismertek? Ma milyen szalonnákat tudunk venni pl. a húsboltban, vagy milyet készítenek házaknál, disznóöléskor? Soroljatok fel minél többet!

Hibajavítás (Nyomtatott lapot kapnak, ezen oldják meg a feladatot)

Írd a hibás kifejezések fölé az eredetit, ahogy Petőfi írta!

„Utószor látlak én, életem tavasza!”

„Tudod, Jancsi édes, örömest kimennék”

„Szívemnek drágája, kincsem Iluskája”

„Gyere ki, kedveském, gyere ki, szívecském”

„Mondd csak, kedves babám, mért vagy oly halovány”

Villám: ruhadarabok, bútorok, életmód (A csapatok számot választanak, a kapott kérdésre azonnal válaszoljanak. Lehet pontot rabolni!) A megfejtést ideírtam a kettőspont után.

  1. Pruszlik: mellény

2. Ködmön: szőrmés bőrből készült ujjas felsőkabát

3. Bocskor: egyetlen darabból szabott talpú és felsőrészű, sarkatlan lábbeli

4. Rokolya: szoknya

5. Lajbi: mellény

6. Pendely: alsószoknya

7. Ingváll: a kivágott női ruha alatt viselt női fehérnemű, patyolatvászonból v. gyolcsból.

8. Kösöntyű: melltű (bross)

9. Kaláris, kláris: gyöngysor

10. Párta

11. Bugyelláris: pénztárca, erszény

12. Nyoszolya: fekhely

13. Almárium: polcos-fiókos szekrény, az edényeket és az asztalneműt (abrosz stb.) tárolták benne.

Madárkereső (Nyomtatott lapon oldják meg)

A következő idézetekből madárnevek hiányoznak. Pótold!

„Nem látott egyebet, csak a véres halált,

S ……….sereget, melly a halottakra szállt”

„Gyere ki, ………………………..! Gyere ki, ……………………………!”

„Hanem János vitéz nem figyelt a szóra,

Feje fölött repült egy nagy sereg …………..,

Őszre járt az idő, ezek a madarak

Bizonyosan szülőföldéről szálltanak”

„A levegőeget d……… hasították,

Magasan röpültek, azok sem hallották.”

„Azután a szikla tetején szétnézett,

Nem is látott mást, csak ……………………-fészket.

A ……………………….. éppen fiait etette”

Igaz – hamis

1.Az emberi szem négy színt tud megkülönböztetni a szivárványban. (7-et, H)

2.A vándormadarak V alakzatban repülnek. (I)

3.A róna síkságot jelent. (I)

4.A délibáb éjszaka látható a legjobban. (H)

5.Királyok már csak a mesében léteznek. (H)

6.A szerecsen a szerencse szó régies alakja. (H)

7.Óriásországban egy másik könyv szereplője, Gulliver is járt. (I)

8.A pusztában manapság viharjelző rakétákat szoktak kilőni a nagyobb viharok előtt. (H)

9.A „talált gyerek”-motívum pl. a Bibliában is megtalálható (Mózes) (I)

10.A hajótörés pl. Odüsszeusz történetében is megtalálható. (I)

11.Lójárványok idején a huszárok olykor szamárháton is közlekedtek. (H)

12.A törökök csak a mesében támadtak meg más népeket, a valóságban nem. (H)

Országok

Mert Taljánországban örökös tél vagyon;
Mentek katonáink csupa havon, fagyon.

No de a magyarság erős természete,
Bármi nagy hideg volt, megbirkozott vele;
Aztán meg, ha fáztak, hát kapták magokat,
Leszálltak s hátokra vették a lovokat.

Ekképen jutottak át Lengyelországba,
Lengyelek földéről pedig Indiába;
Franciaország és India határos,
De köztök az út nem nagyon mulatságos.

India közepén még csak dombok vannak,
De aztán a dombok mindig magasabbak,
S mikor a két ország határát elérik,
Már akkor a hegyek fölnyúlnak az égig.

A franciák földje gyönyörű tartomány,
Egész paradicsom, egész kis Kánaán,

Petőfi mesés földrajza után nézzük a valóságost!

Mi Taljánország valódi, mai neve?………………………………………………………………………….

Mely országok szomszédosak vele? ……………………………………………………..

Mely országok Lengyelország szomszédai? …………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

Franciaországé? …………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

Az idézetben említett országok közül melyik nem európai ország? …………………………..

Ez melyik földrészen található?…………………………………………………………………………………….

Régi mesterségek

A János vitézben is felbukkan a fazekas, a halász.

Mivel foglalkozott:

a kádár? ……………………………………………………………………..

a bognár?……………………………………………………………………………………………..

a molnár?……………………………………………………………………………………………..

a tímár?………………………………………………………………………………………………..

a szűcs?……………………………………………………………………………………………….

a mészáros?…………………………………………………………………………………………

a varga?……………………………………………………………………………………………….

a felcser? ……………………………………………………………………..

a vincellér? …………………………………………………………………..

a kupec? …………………………………………………………………………….

Felhasznált könyvek, források: Pethőné Nagy Csilla: Módszertani kézikönyv. Korona Kiadó, 2005.

2018. december 2.

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s