Semmi extra…

…csak egy óraterv a melléknevekhez. Amiért közlöm, annak két oka van: az egyik, hogy többnyire valóban nem használnak mellékneveket a mai gyerekek; a másik ok a befejező játék, ami az egyik kedvencem lett – amióta valakitől loptam… 🙂 (Talán Boldizsár Ildikótól?)

tépett papír.jpg

Az óra témája: A melléknév

Fejlesztési területek: figyelem, a meglévő ismeretek előhívása és aktivizálása, analitikus képességek, logikai képességek (fő- és alárendelt fogalmak, ellentétes fogalmak), hiány észlelése, aktív és passzív szókincs, stílus

Az óra didaktikai feladata: A meglévő ismeretek előhívása, alkalmazása; ismeretbővítés.

A tanítandó ismeretek: A melléknév fogalmának tisztázó ismétlése. Fajtái, kérdései, helyesírása.  Használatának szükségessége szóbeli és írásbeli szövegeinkben.

Módszerek, munkaformák: Felolvasás, figyelem, véleményalkotás, megvitatás, kritika, észrevétel, szógyűjtés, csoportosítás, szöveg bővítése adott szempont szerint, kipótlás, szóbeli szövegalkotás rögtönzéssel. Frontális, egyéni és pármunka.

Eszközök: Tankönyv, füzet, feladatlapok, előre megírt cédulák kipótlásra

Célok és feladatok, amiket még fontosnak tartok: A melléknév sajátos stilisztikai szerepének megláttatása, ráismerés arra, hogy mindenféle szövegtípus alapvető eszköze. A grammatizálás helyett inkább erre helyezem a hangsúlyt, mivel a gyerekek mai nemzedéke hajlamos a pragmatikus szövegalkotásra, gyakran kihagyják a mellékneveket szövegeikben. Mindezzel közvetve a szépirodalmi affinitásuk is nő.

Tantárgyi kapcsolatok: Magyar irodalom, erkölcstan, történelem.

Előzmények: Az előző hetekben – a szófajok áttekintése, csoportosítása után – a főnévvel foglalkoztunk. A témakörön belül ezen az órán új egységet kezdünk.

A szemléltetésként felolvasott “fogalmazás”:

Júniusban egy reggel beültünk a kocsiba, és elindultunk Horvátországba nyaralni.

Útközben zenét hallgattunk, beszélgettünk, néztük a tájat. Valamennyit aludtam is, mert korán keltünk. Amikor megérkeztünk, elfoglaltuk a szállást, kipakoltunk, és mentünk fürödni a tengerhez. Miután kifürödtük magunkat, egy étteremben ebédeltünk, majd pihentünk a szobában. Délután megint fürdés és játék következett a vízben, bár anyukám inkább csak a parton napozott és olvasott.

Este sétáltunk egyet a bazársoron, néztük a kirakatokat. Sok ember nyüzsgött az utcán.

Éjjel 11-kor kerültünk ágyba, azonnal elaludtam.

Az óra menete:

Idő

(perc)

A tanulók

tevékenysége

A pedagógus

tevékenysége

Célok és feladatok Módszerek Munkaformák Eszközök Megjegyzések
1. Jelentés Üdvözlés Szervezés        
2-3. Analitikus figyelem Szöveg felolvasása (tipizált tanulói fogalmazás) Motiváció Tanári felolvasás Egyéni Tanári szöveg Megfigyelési szempont: miért különös, mi hiányzik a szövegből?
4-6. Beszámoló tapasztalataikról, összehasonlítás. A fogalmazások általános értékelése: számszerű, statisztikai Hiány megfogalmazása: a szövegben nincs melléknév! Megvitatás Frontális
7. Cím felírása a füzetbe Célkitűzés, a cím felírása a táblára A témára fókuszálás Tábla, füzet
8-10. A meglévő ismeretek felidézése a tanári kérdések alapján Irányítás kérdésekkel: mi mindent tudunk a melléknévről? A melléknév jelentése, meghatározása, kérdései, helye a szófajok csoportjában Felidézés Frontális, megbeszélés Tábla, füzet Néhány ragtalan és ragos példa csoportosítva a milyen/mekkora? ill. a hogyan? kérdőszavak alá
11-15. Az ismertetett feladat írásbeli megoldása páronként Előre nyomtatott feladatlapok kiosztása, a feladat ismertetése Melléknevet nem tartalmazó mondatok bővítése ragtalan és ragos melléknevekkel. Pótlás, bővítés. Pármunka A kiosztott feladatlapok A lapokon az óra elején felolvasott fogalmazás egy-egy mondata szerepel; páronként más-más mondatok.

Hívószavak: milyen? mekkora? hogyan?

16-20. A megoldások ismertetése

 

 

Irányítás kérdésekkel, értékelés.

 

Egymásra figyelés, eltérő vélemények megfogalmazása, változatok, lehetőségek.

Ismertetés, megvitatás, kritika, vita Frontális Tudatosítani kell, hogy több megoldás, elképzelés lehetséges. A túlzásokat kerülni kell!
21-22. Párokban felkészülés a „pletykajátékra” tanári utasítás alapján A feladat ismertetése: „pletykajáték”. A témák kijelölése. A melléknevek használatának tudatos gyakorlása hétköznapi szöveghelyzetekben Pletykajáték Pármunka Téma a fiúknak: beszélgetés a látott meccsről. Lányoknak egy plázai vásárlás megbeszélése.
23-26. A beszélgetések bemutatása; egymás meghallgatása majd értékelése Figyelem, bátorítás, értékelés Közzététel, értékelés, véleményalkotás, kritika Pármunka, frontális munka A közzététel önkéntes
27-30. Az írásbeli feladat végrehajtása a tanári utasítás alapján Új feladat ismertetése A jelentések gazdagságának megfigyeltetése, árnyalt kifejezések gyűjtése ellentétes, külső és belső tulajdonságokra Véleményalkotás, pontos, szabatos megnevezés. Egyéni munka. Füzet A feladat: írj 6 vonzó és 6 taszító emberi tulajdonságot! Elosztásuk: 3-3 külső ill. belső tulajdonság
31-36. A feladatok ismertetése, egymás meghallgatása Figyelem, irányítás, mederben tartás, ha kell, korrigálás, értékelés, vitára bocsátás Közzététel, figyelem, véleményalkotás és –nyilvánítás, vita

 

 

37-39. A cédulákon olvasott regényszereplő melléknevének megnevezése Cédulák osztása, a feladat ismertetése A melléknevek történelmi szerepe a névadásban – játékos előkészítés Kipótlás Frontális, egyéni munka Előre megírt cédulák A cédulákon: a nemrég olvasott verses meseregény (Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen) szereplőinek neve
40-41. Igyekeznek példákat mondani Kérdés: tudunk-e a történelemből ragadványnevet, ami aztán névvé vált? A melléknevek történelmi szerepe a névadásban Meglévő ismeretek előhívása Frontális Pl. Könyves Kálmán, Nagy Lajos, Vak Bottyán, Oroszlánszívű Richárd, Rettegett Iván

Szorgalmi feladat: 5 további példa gyűjtése a magyar és a világtörténelemből

42. Az ilyen nevek átgondolása, a házi feladat lejegyzése Kérdés: az osztályban van-e melléknévből alakult vezetéknév? Szorgalmi feladat kijelölése: a melléknév vezetéknevű osztálytársak összegyűjtése jelentés szerint csoportosítva Az előzőek logikai folytatása, alkalmazása. Gyűjtés, válogatás, csoportosítás Otthoni, egyéni munka lesz Füzet (osztálynévsor vagy ülésrend) A névsort/ülésrendet fejből képesek felidézni
43. A munkafüzetben a kijelölt házi feladatok megtekintése, értelmezése Utasítás a munkafüzet kinyitására: a házi feladatok kijelölése A tanultak begyakorlása, rendszerezése Gyűjtés, válogatás, csoportosítás Otthoni, egyéni munka lesz Munkafüzet
44-45. A tanári utasítások végrehajtása; a játék tanulságának észlelése. Összegzés, értékelés, záró játék irányítása, írólapok kiosztása Egymás tulajdonságainak, a sokféleségnek elfogadása, tisztelete Játék Egyéni Írólapok A játék lényege: azonos nagyságú és méretű papír, azonos utasítások a hajtogatásra ill. tépkedésre – mégis különböző mintázatok! Sokfélék vagyunk.
Hírdetés

Egy gondolat “Semmi extra…” bejegyzéshez

  1. Szuper!!!!! KÖSZÖNÖM!!!! Edó

    Magyaróra meg minden ezt írta (időpont: 2019. nov. 11., H, 18:50):

    > magyaroramegminden posted: “…csak egy óraterv a melléknevekhez. Amiért > közlöm, annak két oka van: az egyik, hogy többnyire valóban nem használnak > mellékneveket a mai gyerekek; a másik ok a befejező játék, ami az egyik > kedvencem lett – amióta valakitől loptam… 🙂 (Talán Boldizsár” >

    Kedvelés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s