Ötletek

Petőfi és Arany csetel – avagy apró ötletek a személyessé tételhez

 Bevallom, a mai hatodikosokkal már nem szoktam végigolvasni két nagy klasszikusunk első episztolaváltását. Mesélek a barátságukról, részleteket emelek ki…

…illetve: egyik kedvencemet, az én-közlést itt is bevetem: Te vagy Petőfi! Nemrég vetted kézbe, és most olvastad el a Toldit, ennek az ismeretlen költőnek a művét. Elképesztő! Csodálatos! Fogalmazd meg a gondolataidat, érzéseidet E/1-ben!

Azonnal személyessé teszem a dolgot, azonnal sajátjuknak érzik. És nagyszerűeket mondanak! Az elragadtatás, öröm, csodálat mellett rendszerint felbukkan az az érzés is, amelyik az Arany Jánoshoz írt vers utolsó két sorában fogalmazódik meg:

Mit én nem egészen dicstelenűl kezdék,
Folytasd te, barátom, teljes dicsőséggel!

– azaz a Petőfire oly nagyon jellemző, fejlett költői öntudat… És mielőtt a gyerekek találkoznának e sorokkal, már „hozzák” maguktól.

Az én-közlés mindenféle epikai műnél alkalmazható. Olvassuk, olvassuk, és egyszer csak: Fordítsd le a könyved! Te vagy … (itt az aktuális szereplő neve következik). Mit érzel? Mire készülsz? E/1-ben nyilatkozz!

Folytatva a Petőfi és Arany barátsága-témát: én bizony megíratok velük egy néhány soros üzenetváltást mai nyelvre fordítva: Nyiss egy csetablakot! Hogyan váltanának üzenetet, ha ma élnének ezek a költők?

Élvezettel, motiváltan fognak a szövegalkotáshoz, szívesen teszik közzé és hallgatják meg egymást. És ami biztos: megjegyzik, bevésik a két költő barátsága születésének körülményeit, hiszen immár a sajátjuk lett.

A személyessé tétel jól bevált módja a monológ is. Általános iskolában nem tanítjuk ezt a műfajt, de én szívesen alkalmazom. Miért szeretik a diákok? Mert nem kell kerek mondatokban fogalmazni, lehet töredékes, elhallgatásos. Mert nem kell szerkeszteni, bekezdésekre tagolni. Mert nem kell, sőt nem szabad választékosnak lenni, hiszen úgy nem életszerű. Mert szinte nincsenek is szabályai, hiszen az érzéseknek, gondolatoknak nem tud parancsolni az ember: azok jönnek, áramlanak, nem kell indokolni, nincs logikus magyarázat. Egyetlen szabály van az E/1-en kívül: a jelen idejűség. A feladatot akár órai munkaként, akár házi feladatként is adom; lehet fő-, de mellékszereplő monológja is.

Félig-meddig ebbe a témakörbe tartozik a „Fakadj dalra”-módszerem is. (Ehhez kiváló alapozás – ennek nyomán született meg az ötletem is – Varró Dániel Túl a Maszat-hegyen című verses meseregénye, amiben a szereplők gyakran dalra fakadnak.[1]) Szintén epikai művek esetében alkalmazható: egy tetszőleges szereplő nevében, annak érzéseiről, gondolatairól írhatnak versikét E/1-ben. Miért ne fakadhatna dalra Iluska, Nemecsek Ernő, Stibor vajda vagy akár Bornemissza Gergely is? Nyugodtan lehet parodisztikus is, miért ne? Megint csak bizonyos, hogy akik ilyesfajta versfaragásra vállalkoznak, érteni-érezni fogják az epika és a líra lényegi különbségét.

Sajnos az előírtan tanítandó irodalmi művek jelentős része távol áll a gyerekektől, nem szólítja meg őket. Ezért kell minden egyes órán, minden egyes műnél azon agyalni, hogyan érezhetnék a sajátjuknak, hogyan lehetne valami közük hozzá. Ha ez sikerül, nem csupán igen pozitív pedagógiai élményt jelent: tanár, diák egyaránt jól jár.

 

[1] A teljes művet ötödik éve dolgozzuk föl közös olvasmányként a gyerekekkel, erről később írok.

2019. február 6.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Farsang, versek, átváltozások

A farsang csak az apropó. Mert farsangkor jelmezbe bújunk, átlényegülünk. És olyan régen készülök írni azokról a metamorfózisokról, amelyeket úgy szeretek megmutatni a gyerekeknek. Mindenféle órán: versekben, dalszövegekben, mesékben.

Nézzük a meséket! Az átok szülte alakváltásokat ismerik a gyerekek a leginkább: elvarázsolták a daliás királyfit, s csúf béka/szörnyeteg lett belőle. A királylány (vagy az elvarázsolt lány esetében a királyfi) igaz szeretete, szerelme, csókja az, ami megválthatja őt.

macskacicó.jpg

De számos még izgalmasabb mese van, ahol elég, ha valaki átbucskázik a fején, s lesz belőle valaki más. Alakot vált. Átlényegül.

 Gyurka átbucskázott a fején s lett belőle egy szép hollószínű paripa.

Az a riadt kis madárasszonyka egy villanás alatt átbucskázott a fején, és lett belőle fürge, kecses menyét, kit gyönyörűség simogatni, aj, de karmolni is tud!

…csak átbucskázott a fején, s hát olyan gyönyörűséges szép kisasszony lett belőle

Átbucskázik a fejin a ló, s mindjárt csont lett belőle, s egy nagy kő tetejin állott meg, hogy öt emberszem ne lássa meg soha.

És folytathatnánk a végtelenségig. De vajon hallanak-e, olvasnak-e ilyeneket a gyerekek? Ismerősek-e nekik ezek a fordulatok? Ha igen, ha nem, hívjuk játékra őket! Ha te átbucskázhatnál a fejeden, mivé válnál szívesen? Mivé válnál, ha iskolába jönnél dolgozatíráskor? Mivé, ha a szerelmedet szeretnéd elkísérni?  Mivé, ha bátorságot kell gyűjtened valamihez? Vagy csak eleged van mindenből, mindenkiből egy időre?

Vagy: elkezdünk egy történetet, s egy bizonyos ponton következik a fordulat: átbucskázott a fején, s lett belőle… – és innen írják tovább a gyerekek. De vigyázat! Ok nélkül, indok nélkül nincs átváltozás! Meg kell küzdeni valakivel, el kell tűnni valaki elől, időt kell nyerni, be kell csapni ellenfelünket – ezek a leggyakoribb okok, legtöbbször egészen kézzelfoghatók, praktikusak.

A költészetben finomabbak, éteribbek az átlényegülések. Sok kedvencem közül az egyik az Aranyosomként fordított lengyel népdal (amiből Chopin a g-moll mazurkát lényegítette át J).

A 2-3. versszak:

Hogy repüljek én tehozzád, nem vagyok madár.
Nincsen szárnyam, kék egekbe nem vihetlek ám!

Mint a rétnek jó illatát, elfújnálak én,
De szellőcske nem lehetek, nem lehetek én.

Bár negatív érzést kelt, hiszen az átváltozás nem jöhet létre, így kedvesét sem viheti magával… Mégis: ha működik a gyerekekben a belső képteremtés, csodaszépet láthatnak-érezhetnek, hiszen több érzékszervünket bekapcsolja. Többszörös az átlényegülés: a lírai én szellőcske (lenne), szerelmese jó illat.

Nézzük csak Petőfi versét!

 Fa leszek, ha fának vagy virága.
Ha harmat vagy: én virág leszek.

Harmat leszek, ha te napsugár vagy…
Csak hogy lényink egyesüljenek.

Ha, leányka, te vagy a mennyország:
Akkor én csillaggá változom.
Ha, leányka, te vagy a pokol: (hogy
Egyesüljünk) én elkárhozom.

Nem is kell magyarázni, csak elképzelni/elképzeltetni és gyönyörködni. Itt még a láncszerkesztés is figyelemre méltó (5. osztályban már tanulják a láncmesét). És hogy tágítsuk a kört: kiváló illusztráció-alapanyag minden alakváltás, különösen festve, áttűnéses technikákkal (nagyobbaknak videóklipben).

József Attilánál is határozott szándék az átlényegülés:

Hopszafű leszek én ma este […], ropogós, tűrő fű…

Weöres Sándor feltételes módjai:

Tűzben fa parazsa volnék,
vízben puha moha volnék,
szélben jegenyefa volnék,
földön apám fia volnék.

 

Ó ha cinke volnék,
útra kelnék,
hömpölygő sugárban
énekelnék –
minden este
morzsára, búzára
visszaszállnék
anyám ablakára.

Ó ha szellő volnék,
mindig fújnék,
minden bő kabátba
belebújnék –
nyári éjen,
fehér holdsütésen
elcsitulnék
jó anyám ölében.

Ó ha csillag volnék
kerek égen,
csorogna a földre
sárga fényem –
jaj, de onnan
vissza sose járnék,
anyám nélkül
mindig sírdogálnék.

Bátran tovább is lehet íratni a verset, folytatni az átlényegüléseket: Ó ha … volnék… (Gyönyörű anyák napi ajándék lehet, csakúgy, mint nagyobbaknál a hála-diadalív.

https://magyaroramegminden.com/2019/01/11/kepversek/)

Kisebbek örülnek neki, ha még Süsü, a sárkány vágyakozását is megidézzük, hiszen beleillik a sorba:

Ó, ha rózsabimbó
lehetnék!
Rám szállnának szépen
a lepkék!

süsü.jpg

S ha valaki nem elégszik meg A kis hableány Disney-változatával, Andersen meséjében gyönyörű, szerelmes indíttatású átlényegülést talál: az önzetlen szerelem nem tud gyilkolni, a hableány más minőségben, a levegő leányaként éli tovább életét.

Nagyobbaknak való a Jávorfácska-népmese kegyetlen történetében felbukkanó alakváltás, ismét láncszerkesztéssel:

Fújjad, fújjad, juhászlegény (királyatyám, királyanyám… majd: én gyilkosom),

Én is voltam királylányka,

Királylányból jávorfácska,

Jávorfából furulyácska.

Ez a korosztály már a tragikus balladákra is nyitottabb:

Átváltozom én rigómadárrá,

anyámhoz úgy szállok,

kertjébe ülök egy rózsatőre

reája úgy várok.

Hiába tragikus, mégis a szerelem mindent elsöprő erejét jelképezi a Kádár Kata két kápolnavirága:

A kettőből kinőtt két kápolnavirág,

Az oltár tetejin összekapcsolódtak…

_kadar kata.jpg

Ilyesmikért érdemes irodalmat tanítani… 🙂

2019. január 27.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Szakmai ártalom – 2.

avagy Menő manó a kommunikációórán

(Ehhez a bejegyzéshez kapcsolódva: https://magyaroramegminden.com/2018/11/11/szakmai-artalom/)

Tanítványaimmal egy rövidfilmet nézve-elemezve bukkantam a régi ismerősre, a fejemben pedig ismét kész volt a feladat 🙂

Emlékszünk még az aranyos kis figurára? Csetlik-botlik, hadonászik, dudorászik; és méltatlankodik, mérgelődik, felháborodik, követelőzik vagy épp nevetgél. Hogy mindezt honnan tudjuk? Hát a gesztusaiból, testtartásából, mimikájából (igen, még ennek a karikatúra arcú figurának is van!), hanghordozásából, hangsúlyaiból, beszédtempójából. Vagyis a kommunikáció nem nyelvi jeleiből. Csak ezekből! Merthogy halandzsanyelven beszél.

Kiváló tehát arra, hogy amikor a tananyag ezen részéhez érünk, szórakoztatva tanítsuk diákjainkat: mennyivel élvezetesebb így, mint vázlatot írni és azt bemagoltatni!

Lehet választani például ezt:

https://www.youtube.com/watch?v=gMbTmUjqvgc

… vagy másikat 🙂

2019. január 18.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Képversek

(Kapcsolódva ehhez a bejegyzéshez: https://magyaroramegminden.com/2018/11/11/szakmai-artalom/)

Végül is nem magyar-, hanem erkölcstanórán próbáltam ki a nyolcadikosokkal. Mivel még nem foglalkoztunk képverssel azelőtt, mutattam nekik néhányat: https://www.google.hu/search?q=k%C3%A9pversek&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiD5qi5iObfAhVrwYsKHVMBCxkQsAR6BAgFEAE&biw=1347&bih=623

de előzőleg alaposan átnéztem, átválogattam.

Utána bemutattam nekik Szilágy Domokos versét (ld. hivatkozott bejegyzés). Tisztáztuk, “ki” a megszólított: a Szabadság allegorikus alakja. Értelmeztük a képzelt diadalív építőköveit: miért éppen ezek? Ez magyarázatra szorul, némi kitekintésre a történelmi-társadalmi hátteret illetően.

Minderre azonban 10-15 percet érdemes csak szánni, hiszen a lényeg, az alkotás csak ezután következik! A vers fogalmát tágan értelmeztük: a diadalív építőelemei lehettek szavak, kifejezések, esetleg mondatok, mondattöredékek. A gyerekek legnagyobb része édesanyjának épített diadalívet, néhányan iskolájuknak. A legnehezebbet (mások miből tudnának neked diadalívet építeni=mi mindent, milyen pozitívumokat adtál át magadból) senki nem választotta…

Íme, néhány megvalósítás:

Dórié.jpg

Lucáé.jpg

Dorináé.jpg

Vandáé.jpg

Érdemes kipróbálni! Nemcsak erkölcsi-érzelmi-esztétikai, de szókincsfejlesztő hozadéka is van!

2019. január 11.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Játékok Babitscsal

Bár nem ő, hanem Kosztolányi hív játékra minket, azért vele is jó játék lehet az időtöltés 8. osztályban.

Mindig is hiányoltam az általános iskolai tankönyvekből a Messze… messze… című verset (hirtelen nem is emlékszem, szerepelt-e valamelyikben az évek során, vagy csak én vittem be), részemről nem maradhat ki, olvassuk. Egyrészt egyszerűen szép vers, másrészt óriási a pedagógiai hozadéka: segíti a belső képteremtést; tömöríteni, sűríteni tanít; kiváló a nominalitás bemutatására; számtalan szóképpel és alakzattal ajándékoz meg. Színek, látványok és hanghatások, hideg- és melegérzés, természeti és urbánus képek. Képeslapszerűség!

Rengeteg kínálkozó feladat a szokásos „leltározástól” a kreatívabbakig. Íme:

 1. Jelenítsd meg miniatűr képeslapokon (egy rajzlap 8 felé osztva) a Babits által bemutatott országokat! Messze... Virágé.jpgMessze... Vandáé.jpgMessze... Hédié.jpg
 2. Tervezz képeslapot saját országunkról/városunkról! Mi minden kerülne rá?
 3. Keresési verseny csoportok között: adott idő alatt hány szóképet, alakzatot tudsz gyűjteni a versből?
 4. Ugyanez érzékszervi hatásokkal: színek, hangok, egyéb hatások
 5. Versfaragás csoportokban: írj egy versszakot Magyarhonról is! Szerkezetben, szótagszámban, rímelésben és stílusban illeszkedjen a Babits-vershez!
 6. Képzeld a verset egy utazási iroda reklámjának! Készíts hangfelvételt: egy-egy versszak vagy néhány sor legyen a reklámszöveg! Ügyelj a megfelelő hanghordozásra!

Kiegészítő feladatok

Remekül ideillik Szepesi Attila Városok című verse:

Tornyos Szeged híres város,
nincsen ottan utca sáros,
rózsát öntöz a mészáros,
cinkét árul a bazáros.

Magasan áll Győrnek vára,
meg ne állj ott éjszakára:
kezed Duna nádja vágja,
lábad Rába rákja rágja.

Debrecenben decemberben
minden sámfa kirügyezzen,
minden vállfa levelezzen,
arany násfa megteremjen.

Muzsikás Pécs török város,
még a templom is turbános,
a cégtábla elefántos,
a hegyoldal kardvirágos.

Nyíregyháza hideg verem,
kilincsre fagy a tenyerem.
Háztetőkön, erkélyeken,
utcakövön alma terem.

Régi Buda városában
rigók laknak kertes házban,
papagájok tornyos várban,
pincsikutyák palotában.

Itt is érdemes először áttekinteni a tartalom mellett a szerkezetet, a stílust, a hangvételt: ez jóval könnyedebb, játékosabb, meseszerű elemekkel. Nekünk, egrieknek „adja magát” a feladat: faragjunk egy vershez illeszkedő újabb versszakot a mi városunkról. Ötletekből nem volt hiány, inkább a bokorrím okozott gondot. Néhány „műremek”:

Ne menj messze, csak Egerbe,

jó lesz itt az ember kedve,

ha eljön e sok szép helyre:

Dobó térre, Érsekkertbe.

 

Hogyha jó bort akarsz inni,

csak egy pincét kell kinyitni,

Szépasszonyvölgy felé menni,

ott inni, de nem berúgni.

 

Szép Eger is török város,

ha eljössz, az nem lesz káros,

elmehetsz a régi várhoz,

s az én régi iskolámhoz. 🙂

Persze ki-ki a saját településével eljátszhatja ugyanezt.

 

A következő játék nem a sajátom, egy bemutatóórán láttam, nálam is nagyszerűen bevált. Babits Fekete ország című versrészletét kapják meg a gyerekek, de a fekete szó sehol nincs leírva, csak kipontozva, így:

 

Babits Mihály: ……….. ország

…………….… országot álmodtam én,

ahol minden ……….… volt,

minden ………….… […]

…….… ég és …….… tenger,

…….… fák és …….… ház,

……… állat,   …….. … ember,
……… öröm, …….… gyász,

……… érc és  …….… kő és

……… föld és  …….… fák,

……… férfi,   ………… nő és

…………….…, …………, ……………világ.

A feladat: egészítsd ki a verset saját elképzelésed, érzéseid szerint!

Ahány gyerek, annyiféle megoldás. Egészen elképednek, amikor kivetítem az eredetit.

Eddig a „lopott” feladat, és nicsak, mire bukkantam, ezzel szoktam zárni ezt az órát, a gyerekek nagy tetszésére.

2018. december 16.

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Elkészültek a versvideók!

Nyolcadikos tanítványaim képfantáziái két Ady-versre

(Október 24-i bejegyzésemhez kapcsolódva: https://magyaroramegminden.com/2018/10/24/versklipek/)

A fantáziának itt valóban nagy szerepe lesz, ezúttal az olvasó fantáziájának is. Ugyanis az elkészült versklipekből (a személyiségi jogok okán) mindössze hármat tudok megmutatni – ezeken nem a gyerekek, hanem „csak” összeválogatott képek szerepelnek.

Előbb néhány szó a munkafolyamatról:

Eredeti tervem a Párisban járt az Ősz megfilmesítése volt. Megismertük a verset, de csak annyit beszéltünk róla közösen, amennyi a belső képteremtés elindulásához elegendő. A fő szempontom ennél a versnél: ha filmre vinnéd, mi az, ami valóban látszik is a filmen, a külső szemlélő számára is megjelenik; és mi az, ami csak a lírai én lelkében történik meg, a néző számára láthatatlan? Vagy mégsem az? Lehet sejtetni valahogy? Létezhetnek erre filmes eszközök?

Ezután csoportokba ültek (ezúttal ők választottak maguknak munkatársakat, hiszen fontos, hogy valóban együtt tudjanak dolgozni), megalakultak a „stábok”. Kértem őket, írjanak részletes forgatókönyvet, ebben szerepeljen a forgatás helyszíne, napszak, fények, esetleges díszletek, szereplő(k) – megjelenítik-e vajon az Őszt, vagy csak utalnak rá valahogy? Ha megjelenítik, milyen nemű, korú, öltözetű stb.? A főhős ruhája, testtartása, mozgása, öltözéke mind-mind fontos mozzanat lehet.

Biztattam őket: ha nem akarják/nem tudják „eljátszani”, nem akarnak személyesen megjelenni a kisfilmen, akkor válogassanak (vagy fotózzanak) hangulatukban ideillő képeket, mondják alá a verset, válasszanak hozzá zenét. (Ilyen megoldások is születtek, ezeket tudom itt bemutatni.)

A határidőt az őszi szünet utánra jelöltem ki. Igen ám, de közben elolvastuk a Lédával a bálban című verset is… Azonnal beindult a képi fantáziájuk… Mivel ekkor még senki nem kezdett hozzá a Párisban… forgatásához, néhányan azonnal átpártoltak ehhez a vershez. (Akadtak, akik mindkettőben részt vállaltak.)

Íme, először azok a videók, amelyekhez kész képeket válogattak: az első Sz. Réka munkája.

https://drive.google.com/file/d/1roghEL_G1e2hNskPsKl8U00LPAsDRLxo/view?usp=sharing

A másodiknak külön története van: ez az alkotó stáb (Cs. Karina, F. Molli, S. Eszter, S. Hédi) először egy olyan filmet készített, amelyikben ők maguk a szereplők. Ám a „technika ördöge” közbeszólt: elromlott a laptop, amelyikre elmentették, így (lelkiismeretesen!) sebtében egy újat készítettek – ezért lett végül képválogatás, bár néhány bevágás az eredeti filmből megmenthető volt, belekerült. Különös, szép hangulatú képsorok ezek. ( A szereplőnk háttal megy, ezért bemutathatom. Fontos, mert ennek alapján könnyebb elképzelni a többi diákmunka hangulatát.)

https://drive.google.com/file/d/1S5cjDa759u7k1Ld1492FBHU0ZN-j11kx/view?usp=sharing

És most a többi kisfilmről:

 1. Párisban járt az Ősz

A csodálatos, színes faleveles, napfényes őszi idő kedvezett a forgatásnak. (Bár tudjuk: a vers ideje nyári nap, az Ősz csak belopakodik, átsuhan…) Helyszínül a legtöbben értelemszerűen – a színek a lombok, az avar miatt – a közeli Érsekkertet s benne az Eger-patak partját választották.

Mindegyik videó láttán jólesően nyugtáztam, hogy lényegi dolgokat jelenítenek meg a gyerekek. Fontos lenne, igen, a sötét ruha, a széles karimájú kalap – Ady ilyet hordott –, a korabeli öltözék, de ezek nem lényegesek. A vers magvát arckifejezésekkel, tekintettel, testtartással, mozdulatokkal mutatták meg, őszinte csodálatot váltva ki belőlem. Ötletes, szép technikai megoldásokat is alkalmaztak: a szomorú, távolba révedő arcot körbejárta a kamera; áttűnésekkel időnként ugyanaz a mozdulatsor ismétlődött az egyes jelenetekben; hol a tétova léptekre, hol a faleveleket tépkedő kézre közelített a kép stb. Különös, bizarr hatású volt az egyik videóban az „Ősz kacagva szaladt” részletre a gyorsított felvétel, majd közvetlen ezután a végkicsengésre lassítást alkalmaztak.

Meglepetés volt B. Bianka egyénileg készített klipje: ő a Kávészünet együttes könnyedebb hangvételű megzenésítésére fotózott és vágott össze őszi képeket, úgy szerkesztve ezeket, hogy utaljon a vers lélekben zajló történéseire.

https://drive.google.com/file/d/15WxBIUMbldHgjVAV44TY8X11oMr2qVkl/view?usp=sharing

 1. Lédával a bálban

Két csoport és egy „szólista” vállalkozott ennek a versnek a képi megfogalmazására. Egyikük nem igazán vette komolyan (vagy kifutottak az időből…), a másik, népesebb csoport viszont remek munkát végzett. Tanulságos az is, ahogy fokról fokra jutott el hozzám: először nem sikerült hanggal megnyitnom, s a képsorokat nézve mérsékelt volt a lelkesedésem… Majd kiegészülve az alámondott verssel (színművész előadásában) és a zenével, minden a helyére került! Ekkor érzékeltem a vágás precizitását, a kameramozgások, -közelítések, lassítások, kimerevítések drámaiságát. És az arcok! A mozdulatok! Bámulatos!

Egyszer már írtam arról, mennyire más képek, asszociációk jönnek elő a mai gyerekeknek ugyanazokra a hívószavakra. (https://magyaroramegminden.com/2018/09/30/csak-ugyhang-kep-nelkul/) Most is ezt tapasztaltam. Nekem: bálterem, báli öltözék, karos gyertyatartók, sötét, lefátyolozott arcú, szinte láb nélkül suhanó pár, libbenő függönyök… Nekik: egy lakás nappalija, a kisasztalon tálca poharakkal; kin jelzésszerű „jelmez” (néptáncos alsószoknya, kalap, a páron: fejen körültekert fekete fátyol, fekete szakadt farmer és fekete motorosdzseki), kin hétköznapi farmer+póló. De mi is a lényeg? Bizony, nem ezek! A lényeget megint saját magukból teremtették meg, megint csak őszinte örömömre és csodálatomra.

Ráadásként, (betegség miatt) határidő után érkezett egy egyéni munka is, fantasztikus hatással. Annyira hátborzongató, amennyire ez a vers az. Fiú létére bátran alkalmazta a fekete festéket: a makulátlan öltöny-fehér ing-nyakkendő öltözékhez egészen korabeli arcot sikerült imitálni a lesimított hajjal, a festett vékony bajuszkával, és igen: a feketére festett szemmel! „Halál arc…” A közelről vett képen igazán semmi nem történik, csak ezt a kísérteties arcot látjuk, és közben hallgatjuk a verset – művészi előadásban. Aztán tágul a kép, s a pár női tagját is megpillanthatjuk (az alkotó húga) sűrű fekete fátyollal takarva…

fekete fátyol.png

 

Kissé felemás így ez a beszámoló: szavakkal nehéz elmesélni a látványt, az élményt, amit a videók nyújtani tudnak. De mindenkit biztatok: bátran fogjon bele hasonlóba, annyi új képességet, ötletet, kreativitást hoz elő a gyerekekből a megvalósítás, hogy megéri!

2018. november 18.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Szakmai ártalom?

Bizonyára mások is vannak így: egy vers vagy bármilyen irodalmi mű olvastán a fejemben máris kész a feladat… Szakmai ártalom? Nem tudom. Legutóbbi egyik versélményem ez volt:

Szilágyi Domokos:

(DIADALÍV)

Diadalívet építek neked
békéből
űrhajókból
gyermekek mosolyából
jókedv-rügyekből
atomreaktorokból
szárnyas értelemből
a naplemente vér-aranyából
az ölelésből
a születésből
a legyőzött halálból
a magány halálából
gyáraink füstjéből
a sarló-kalapácsból
ötszirmú csillagomból
diadalívet építek neked
diadalívet építesz nekem

(Álom a repülőtéren – Szerelmes versek a szabadsághoz 6.)

Feladat:

Te miből építenél diadalívet

 1. édesanyádnak?
 2. felnevelő iskoládnak?

Neked miből építhetnének mások diadalívet? Készíts képverset!

A képvers készítése izgalmas feladat, és talán nem is nehéz. Érdekes felismerések születhetnek viszont a tartalmat illetően: valaki, akit megcéloztam ezzel a feladattal, zavarba jött a rádöbbenéstől: ő vajon mit tett másokért? Lenne-e elég „építőanyag” a harmadik diadalívhez?

diadalív kép.jpg

2018. november 11.

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Ez is szókincsfejlesztés!

Avagy agyament nyelvi-irodalmi játékok bedolgozós szombatokra

Az ember szíve megszakad, amikor a hét hatodik napján is iskolába kell menni. Magunkat is sajnáljuk, persze, de a diákokat még inkább… Ilyen alkalmakra nyújtok át egy csokorra való – kipróbált és bevált! – játékot.

Előbb azonban a cím kapcsán megemlítem, hogy szorgalmi feladatként elfogadok és értékelek megoldott keresztrejtvényeket. Egyik üzlethálózatunk reklámújságja pl. hétről hétre megjelentet igen könnyen megoldható rejtvényeket – kell-e ennél hatékonyabb szókincsfejlesztés? Az se baj, ha szüleivel együtt oldja meg a gyerek: nagyszerű arra gondolni, hogy nem a saját képernyőjükbe merülnek bele legalább a rejtvényfejtés idejére a családtagok.

I. Remek szókincsfejlesztés – és nagyon szórakoztató, garantáltan vidám perceket szerez – a versferdítéseknek néhány változata. Az egyik: úgy kifordítani-elferdíteni a verset, hogy minden egyes szónak az ellentétét mondjuk/írjuk. Milyen csodásan hangzik a Családi kör eme versszaka:

Csukva ül az ablak, a hűtő árnyéka

Ily elüldözőleg fagy be a kőfalra.

Ablak mögött áll két újszülött macska,

Szemöldökfára a mancsát, erre homlokát görbíti.

Kinn a házigazda sűríti a vizet,

Kínáló kislányától megtagadja a két evést,

Előbb elkülönül a felnőtt egyedektől,

Mint felhők közül morcos nap sötétje.

Vagy Petőfi Alföldjének kezdete:

Kit neki én vidám Alföldnek

Lombos erdőkkel szelíd költeményes vidéke!

Kizárt, hogy közömbös ön, de igencsak utál,

S észlelésem síkságát beutazza.

A Himnusz kezdősorai ilyenformán:

Ördög, átkozd meg a hottentottát

Rossz unalommal, szűkölködéssel,

Vegyél el tőle bántó lábat,

Ha békét köt barátjával.

 Ezek saját agyszüleményeim, de íme a legfrissebb diákmunka:

Berlinből holnap kibújik a Tavasz.

Ördögi István parkján döcögött hangosan

Fagyban, ordító avar fölött

S elköszönt tőled.

(Ady Endre nyomán írták: N. Zsombor és B. Norbert.)

Változat ugyanerre a versszakra:

Egerbe holnap el fog távozni a Tavasz,

Dobó téren fog csörtetni hangosan

Zúzmarában, harsány gyökérzet fölött,

S elkerülik egymást önökkel.

De ha működik a belső képteremtés a fejünkben, ezt a töredéket se tudjuk nevetés nélkül olvasni:

Gizella királyné, német királyné

szalad fényes kecskéjén…

(Arany János nyomán: H. Márton és S. Ádám)

II. A versferdítés másik, még őrjítőbb módja az, amikor minden szóra hangalaki hasonmást, vagyis rímpárt keresünk. Ez aztán minden értelmet nélkülöz! Kacagtató! Olvassuk csak:

Üresen hűt le a házi csap futára

A tél elejéről a sudár szolgára…

               —

Díszemnek földvára, szentem libuskája,

Kunkori a lagzi híg sózott kolbásza…

                  —

Lendül a laza sort, befelé tapasztva,

Így most Mariskáját tengerre szalasztja…

            —

Vérebeknek harsanó cupákja

Nyúz a réten, őseik kocognak…

 

III. Jó móka a versferdítésre az eszperente is. Íme a Nemzeti dal eleje:

Emelkedj fel, ember! Keres nemzeted! Nesze eme perc, de elmegy messze, keresheted! Lesztek-e fegyencek, esetleg teljes emberek? Erre keress feleletet!

IV. Ősrégi játék a Csacsipacsi, ezt elevenítettem fel nemrégiben. Nem lehet abbahagyni: jártomban-keltemben mindig újabb és újabb feladványok jutnak eszembe, ezeket gyorsan lejegyzem, így tekintélyes számú rejtvényem van már.

A szabály: megadom a meghatározást: a megfejtés 2 szó, ezek rímelnek egymásra, sőt csak egyetlen betűben különböznek. (A gyerekek nehezen értik meg, érdemes 1-2 példán bemutatni a logikáját.) Általában tízesével írom a táblára – vagy vetítem ki – a meghatározásokat (nyilván megfejtés nélkül!), nekik elég a számot és a megfejtést leírni. Nem megy könnyen, de nagyon szeretnek rajta agyalni! Ki erre, ki arra tud válaszolni, összehozzuk.

A feladványaim – megfejtéssel:

 1. jelentős számú épület (ha nem megy: 10×10 épület)=száz ház
 2. asszony céloz=nő lő
 3. erdei vad ételt készít=őz főz
 4. szomorú pörkölt=bús hús
 5. frizura problémája=haj-baj
 6. vonzó zsírréteg=háj-báj
 7. dupla lakat=zárpár
 8. emeleten elhatároz=fönt dönt
 9. szándékozó pléd=akaró takaró
 10. egyforma eredmény=iker-siker
 11. évszak retteg/parázik=tél fél
 12. évszak ráér=nyár vár
 13. engedelmes/szófogadó paripa=jó ló
 14. sértetlen festmény=ép kép
 15. vagy: gyönyörű festmény=szép kép
 16. púpos állat megszólítása=teve neve
 17. fafajta kerget=fűz űz
 18. ülőbútor jószívű=pad ad
 19. óriási elme=nagy agy
 20. felvigyázó szúrófegyvere=őr-tőr
 21. ujjvég boldogsága=köröm-öröm
 22. düh fabrikál=harag farag
 23. fantasztikus fővárosrész=csuda Buda
 24. pufi kölyök=kerek gyerek
 25. elzavaró növendékmalac=küldő süldő
 26. ráma imád=keret szeret
 27. alkohol következik=szesz lesz
 28. hatalmas hideg=nagy fagy
 29. majdnem tíz tárolóbútor/lerakodóhely=nyolc polc
 30. karika zúz=kör tör
 31. torkos deszkakerítés=falánk palánk
 32. arisztokrata döf=úr szúr
 33. agyafúrt évszak=ravasz tavasz
 34. egy halott sincs=nulla hulla
 35. átlátszó fejfedő=üveg süveg
 36. rettenetes cukrászsüti=rémes krémes
 37. had szóródik=sereg pereg
 38. víziállat zabál=hal fal
 39. fekete madár vágóeszköze=holló-olló
 40. tölgytermésből összeállított csomag=makk-pakk
 41. téves/hibás mérték=rossz hossz
 42. gyakori/tömör ujjékszer=sűrű gyűrű
 43. hajban élősködő írásjele=tetű-betű
 44. verem vizesedénye=gödör-vödör
 45. rendfőnök/szerzetes homokozóeszköze=apát-lapát
 46. írásjel téveszt=pont ront
 47. rovar kocsibeállója=darázs-garázs
 48. színes bolygó=zöld Föld
 49. színes sütőipari szakmunkás=kék pék
 50. piros gyümölcs lebirkóz=eper teper
 51. festmény jár=kép lép
 52. apró ruhakártevő csorog=moly foly
 53. égitest elfogad=Nap kap
 54. fizetés rimánkodik=bér kér
 55. végtag felső része harap=kar mar
 56. halfajta összetűzött frizurája=ponty-konty
 57. ábrázat csatája=arc-harc
 58. égitest hozzápótol=Hold told
 59. fővárosrész mázol=Pest fest
 60. domb indul=hegy megy
 61. időtlen muzulmán=örök török
 62. pozitív nyelvi egység=jó szó

Két kakukktojás (helyesírási szempontból nem tökéletes):

 1. szivacs közli=spongya mondja
 2. üvöltő állat arcszőrzete=sakál-szakáll

Három „költői” feladvány:

 1. mozgékony föld alatti állatka=fürge ürge
 2. csóró fiatalember=szegény legény
 3. ábrándozó második honalapítónk=méla Béla

És végül, ha a gyerekek elzsibbadtak a sok üléstől:

V. Álljatok fel! Felolvasok egy szöveget. Ha bárhol, akár szó belsejében is a fel vagy föl szócskát halljátok, ugorjatok föl! Ha pedig ugyanígy a le szerepel, guggoljatok le!

Levelet kaptam Felföldi Elemér barátomtól. Ezt írja: „Felemelő érzés lehet az Eiffel-torony legtetejéről letekinteni. Ha velem lennél, te is eljöhetnél velem. Bár várd ki a telet, melegben nem kellemes, ha felfelé menetelek. Innen jobban felfedezhetők a madarak is. Elkedvetlenít, ha télen nincs elegendő eleségük, így könnyen felkopik az álluk. Sok kis madárka úgy legyengül, hogy fel se tud röppenni, csak próbálgatja: föl-le, föl-le, föl-le… aztán hamar feladják, földre hullnak. Fölösleges kísérletezni. Lehet, hogy télen jobb nekik délen?”

2018. november 6.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

Madonna és Békegalamb

Gondolatok, tapasztalatok Ady szimbólumainak tanítása kapcsán

Mielőtt a “blokkóra” fogalma divatba jött, már igyekeztem mindig minél szélesebben kitekinteni, “megágyazni” annak az újdonságnak, amelyet éppen a diákfejecskékbe próbálok gyömöszölni… 🙂

Ady verseit olvasgatva elkerülhetetlen a szimbólumokról beszélni. Rajzoltatom a gyerekeket: felsorolok néhány fogalmat, ezeket sűrítsék valamiféle képi jelbe. (Persze ez csak az első lépés, később sok minden, így a napszak- és évszakszimbolika is sorra kerül – bár utóbbiról már sokszor, a népdaloknál, Petőfi Szeptember végén c. versénél stb. beszéltünk -, de most leragadnék a képeknél.)

A feladatnak egyrészt az a célja, hogy saját absztrakciójukat működtessék, másrészt viszont fel kell ismerniük az általánosan, hagyományosan használt jelképeket, szimbólumokat is.

Két fogalom jelképbe sűrítésénél volt érdekes tapasztalatom. A ‘béke’ fogalmát kivétel nélkül mindannyian a “Peace”-jellel ábrázolták. Fölvetettem nekik Picasso Békegalambját – még nem hallottak róla! Segítséggel aztán néhány gyerek fel tudta idézni az ószövetségi Noé történetét s a csőrében olajágat hozó galamb jelentőségét is. (Az olajág külön is elterjedt ókori béke-jelkép volt, erről is beszélünk.)

picasso-békegalambja.jpg

A másik – nagyobb! – meglepetést az ‘anyaság’ fogalmának képi ábrázolása szerezte. Tanácstalanok voltak nyolcadikosaim, legtöbben nem rajzoltak semmit, néhányan a kisbaba körüli tennivalókat szolgáló tárgyakat pl. cumisüveget, babakocsit, előkét rajzoltak. (Talán a reklámok hatása? A tárgyak eltúlzott szerepének hatása? Mindenesetre épp a fogalmi gondolkodásukat hiányoltam…)

Nos, bevezettem a Madonna-ábrázolás fogalmát. A mi kultúrkörünkben a ‘Mária a kis Jézussal’ –ábrázolás a legősibb, a legalapvetőbb.

Biztattam őket, nézzenek szét ebben a témában, s a nekik legjobban tetszőt próbálják lerajzolni-festeni, ha ez végképp nem megy, kinyomtatni. (Felhívtam a figyelmüket: a reneszánsz ábrázolásoktól kezdve egészen modern Madonna-képeket is találnak majd!)

madonna.jpg

Ugyanez a feladat a békegalambbal kapcsolatban is: válasszanak, rajzoljanak.

Egy biztos: húsvéthoz közeledve biztos, hogy a ‘Pieta’ fogalmát is hasonlóképpen megtanítom majd.

2018. október 17.

 

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

 

Csak úgy… hang kép nélkül

Cseh Tamás, Bereményi Géza – és Hervay Gizella

Néha érdemes nyolcadikosainkat „csak úgy” megajándékozni valami soron kívülivel. Meghallgatni-hallgattatni velük valami holnemvoltat: figyeljenek, képzelődjenek.

Én Cseh Tamás – Bereményi Géza Lee van Cleefjét szoktam például így elővenni.

Csak hallgatjuk, a képet nem szabad mutatni, még egy pillanatra se, okafogyottá válna a feladat! Megkérem őket, „kapcsoljanak ki” mindent (a jól bevált „tedd le a fejed” a leghasznosabb ilyenkor is), nagyon figyeljenek. Ha 2-3-szor meghallgatjuk, bizonyára kikerekedik a fejükben egy történet. Felhívom a figyelmet: tulajdonképpen balladát hallunk, sok homályban maradó részlete van, ne keressék az esetleg logikailag hiányzó láncszemeket. És: a kezdő Cseh Tamás-hallgatóknak furcsa lehet a sok hej, hej, hej… a férfivirtus indulatszava, én így nevezem.

Aztán közzététel. Nagyon tanulságos!

Mennyire más az ő sztorijuk, ami a töredékes sorokból összeáll… Mások a hívószavak, mások a generációs élmények. Nemzedékek nőttek fel a westernfilmeken, s a Volt egyszer egy Vadnyugat óta az a néhány szájharmonika-futam mindnyájuknak ugyanazt jelenti.  A Cseh Tamás-dal címe is egy western-színész nevével azonos. Számunkra tehát egyértelmű, hogy hasonló asszociációkat indít el bennünk ez a dal.

De nem a gyerekek számára! A legtöbben egyértelműen háborús környezetbe helyezik el a cselekményt. A történet ívét, istenített vezérük árulását, csalódásukat, összeomlásukat csak irányítva, segítséggel tudják megfigyelni. (Ezerszer is újrahallgatva – még mindig szíven üt néhány sor: Lee… hagyta magát!… Ennek vége van… Sose felejtem azt a csinos zakót…)

Segíteni kell nekik, de megéri!

És ne felejtsük: a gyerekek hívószavai mások, mint a mieink! Olyan szépen írja Hervay Gizella: Felesleges és nevetséges olyan szavakat dobálni felé, amelyeket mi szeretünk, ezzel csak megütjük, hiszen én, ha azt mondom: tej, nagy diófát látok, a lomb közt kis égdarabok, a fa alatt kerti asztal, pohárban tej, tündöklik a tej, a táj. De lehet, hogy ő arra emlékezik, hogy nem kapott tejet, nem volt, és az anyja messze volt, és megütöd a szóval.

Keresgessük hát az ő hívószavaikat, de még jobb, ha cserélgetjük a magunkéival.

LEE-VAN-CLEEF.jpg

2018. szeptember 30.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

Sporttagozatosoknak: Lázár Ervin!

Iskolánk profilját erőteljesen meghatározza az, hogy minden évben indul egy sportosztály. Amikor az új ötödikesekkel találkozom, mindig ezt a novellát veszem elő.

https://www.szepi.hu/irodalom/lazar/foci.html

Nem kifejezetten gyerekeket szólít meg, sőt. De annyira erős a nyitása, hogy már az első sorok olvastán beléjük szorul a levegő… Én olvasom fel persze, ők a szemükkel követik, bekapcsolva a kis „házimozit”. (Így nevezem a belső képernyőjüket, amire már első találkozásunkkor, és később is, sokszor felhívom a figyelmüket. Olvasáskor, történetmeséléskor aktivizálni!!!)

Hála a zseniális Lázár Ervinnek, észrevétlenül járkálnak a gyerekek ki-be a dimenziók között, valóság és csoda határán. Nem ez mindennek az alapja irodalomórán?

A több jelentésrétegből nyilván azzal foglalkozunk csak, ami első olvasásra megragadja ezeket a 10-11 éves gyerekeket. A beszélgetés, részletek újraolvasása után kétféle nagyon izgalmas szorgalmi feladatot szoktam adni:

 1. Próbáld a focilabdával azt megcsinálni, amit ez az „elegánsan öltözött úr” a srácok között, a téren megtesz! Videóra is veheted, és úgy mutathatod be! (A focisták fantáziája azonnal beindul, az oxford fogalmát az edzőjükkel szokták tisztázni. Aztán hogy a videóra mi kerül, azt meglátjuk… 🙂 )
 2. Közvetítsd az Európa-bajnoki döntő utolsó 5 percét, mint egy sportriporter! Hangfelvételt is készíthetsz, úgy is bemutathatod!

Nem volt még gyerek, akit ne bilincselt volna le ez az elbeszélés.

Most épp várom, hogy elkészüljenek a videók, hangfelvételek…

foci.jpg

2018. szeptember 19.